Kanadımız Gayretimiz

Öğrenci Odaklı

 • "Önceliğimiz, öğrencimiz" diyen bir yönetim anlayışı, akademik ve idari personelde bir kültüre dönüşmüş
 • Sıcak bir aile ortamı: Öğrencisi, mezunu ve personeliyle büyük bir aile
 • Hem akademik hem de sosyo-kültürel açıdan güzel bir öğrenci ortamı
 • Dünyanın farklı ülkelerinden ve ülkemizin her bölgesinden öğrencisi olan bir üniversite
 • Hem Deneyimli Hem Yeni

 • Kökü 1992 yılına (2018 yılına kadar Mersin Üniversitesi'ne bağlı akademik birimler) dayanan eğitim-öğretim deneyimi
 • 18 Mayıs 2018'de müstakil bir üniversite hüviyeti kazanan yeni bir üniversite
 • Geniş Bir Yelpazede Eğitim Programları

 • İlgi alanınıza uygun birçok alanda ön lisans ve lisans programı
 • Farklı disiplinlerde ve disiplinlerarası yüksek lisans ve doktora programları
 • 1 Enstitü
 • 7 Fakülte
 • 3 Meslek Yüksekokulu
 • 4 Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı
  (Bazı programlarda zorunlu, diğerlerinde isteğe bağlı)
 • Nitelikli Eğitim

 • Kalite ve akreditasyonu önceleyen bir eğitim-öğretim yaklaşımı
 • Sürekli iyileştirme: Her bir programda eğitim-öğretim kalitesi iç ve dış değerlendirme sistemleriyle sürekli kontrol edilmekte
 • Avrupa Birliği Bologna Sistemi: Her bir ders için Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredileri tanımlanmış olup mezunlara Avrupa Birliği Diploma Eki verilmekte
 • Modern Akıllı Sınıflar
 • Basılı ve elektronik içeriği zengin bir kütüphane
 • Güçlü Akademik Kadro

 • Kendini işine adamış
 • Deneyimli
 • Dinamik ve başarılı
 • Değişime uyum sağlama gücü üst seviyede
 • Araştırma yönü güçlü bir eğitim kadrosu
 • Güncel Bir Müfredat

 • Gelişen teknoloji ve çeşitlenerek artan toplum ihtiyaçlarını dikkate alan sürekli yenilenerek güncellenen müfredat
 • Temel ve mesleki bilginin yanı sıra günümüz iş ortamının beklentilerine uygun şekilde kendini ifade etme, takım
  çalışmasına yatkınlık, dijital okuryazarlık ve benzeri yeteneklerinizi geliştiren geniş bir seçmeli ders havuzu
 • Uygulamalı Eğitim

 • Stajlar
 • Bazı programlarda dönem bazlı işyeri eğitim uygulamaları
 • Bazı programlarda ders bazlı işyeri eğitim uygulamaları
 • Her bir programda dönem boyunca sektör seminerleri
 • Tasarlayarak, yaparak ve uygulayarak öğreneceğiniz öğrenme ortamları (sınıf, atölye, laboratuvar, vb.)
 • Fırsatlar Üniversitesi

 • 1 yarıyıl veya 2 yarıyıl yurtdışında veya yurtiçinde eğitim-öğretim fırsatı (ERASMUS, MEVLANA, FARABİ)
 • Güçlü uluslararası bağlantılar ve işbirlikleri
 • İkinci bir bölümden diploma (çift ana dal) fırsatı
 • İkinci bir bölümden sertifika (yan dal) fırsatı
 • Merak ve Araştırma Ruhunuzu Güçlendirir

 • Öğrencilerin araştırma projelerinde yer alması teşvik edilmekte
 • Uygulamalı dersler projelerle desteklenmekte
 • Öğrencilerin proje yarışmalarına katılımı teşvik edilmekte ve desteklenmekte
 • Seçmeli dersler kapsamında girişimcilik, gönüllülük ve sosyal sorumluluk projeleri yürütülmekte
 • Değer Katan Üniversite

 • "Değişim ve yeniliklere uyum sağlayabilme yeteneği" kazandırır
 • İlginizi artırır
 • Ufkunuzu ve bakış açınızı sürekli geliştirir
 • Tutkularınızı ve hayallerinizi çoğaltır
 • Kendi yolunuzu bulmada size rehberlik eder