Tarsus Üniversitesi’nin temelleri 1992 yılında Mersin Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Tarsus Meslek Yüksekokulu ile atılmıştır. 2001 yılında Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi, 2005 yılında Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kurulmasıyla eğitim faaliyetlerini genişletmiştir.Bugün itibari ile 4 fakülte, 1 enstitü, 1 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulu ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tarsus Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Cansu Tor Kadıoğlu - Doktora Sonrası Yurtdışı Araştırma

08 Mart 2022 Salı - Görüntülenme: 1285
Proje Adı : Kültürlerarası Pazarlama Araştırmaları ve Tüketicilerin Kültürel Etkileşimi, University of Twente, Hollanda, 12 ay
 
 Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr.Üyesi Cansu TOR KADIOĞLU, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Lojistik ve Ticaret

 

Kültür, pazarlama yöneticilerinin stratejiler geliştirirken hedef pazarlarının benzersiz ihtiyaçlarını tanımlamak ve karşılayabilmek için göz önünde bulundurmaları gereken önemli bir faktördür. Toplulukları birbirinden ayıran başlıca özelliklerden birisidir. Kültürün şekillenmesi, insanların birlikte yaşamaları, birbirleriyle etkileşimleri ile gerçekleşmektedir. Tüketime ve tüketiciye yönelik hazırlanan tanıtım ve pazarlama kampanyalarının işlevinin etkili olması için tüketicinin kültürünün anlaşılması önem arz etmektedir. Bu gereklilik yalnızca uluslararası arenada değil aynı ülkenin farklı yerlerinde dahi kendisini göstermektedir. Bu çalışma ile, değişik kültürlerde başarıyı yakalamak isteyen firmalara, pragmatik ve pratik yaklaşımlar üzerinde durularak, kültürel duyarlılığı ön plana çıkaran bir yol haritası çizmek mümkün olacaktır. Bu bağlamda bu projede kültürler arası teorilerin ve boyutların incelenmesi amaçlanmaktadır.

Göçmen tüketicilerin ise “iki kültürlü bir dünyada zaman içinde egemen kültürün özelliklerini edindiğini, ancak kendi kültürleriyle güçlü bağlarını koruduğu’’ bilinmektedir. Ancak, farklı kültürler arasında gezinme potansiyelinin artmasına rağmen, kültürleşme ve kültürleşmenin tüketim tercihleri üzerindeki etkilerini aynı anda araştıran çalışmaların az olduğu görülmüştür. Ülkemiz hem göç verme hem göç alma bakımından hareketliliği yüksek bir ülkedir. Bu çalışma ile farklı iki kültürden ve iki ülkeden olan tüketiciler arasında karşılaştırmalı analizler yapılması planlanmaktadır.