Tarsus Üniversitesi’nin temelleri 1992 yılında Mersin Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Tarsus Meslek Yüksekokulu ile atılmıştır. 2001 yılında Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi, 2005 yılında Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kurulmasıyla eğitim faaliyetlerini genişletmiştir.Bugün itibari ile 4 fakülte, 1 enstitü, 1 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulu ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tarsus Üniversitesi

Tarsus Üniversitesi Bilgi ve İletişim Ofisi

12 Mart 2020 Perşembe - Görüntülenme: 3345

Üniversitemizin mensupları ve birimleri arasında etkili iletişimi sağlamak, iletişim hedeflerini belirlemek, geleneksel ve yeni medya aracılığı ile gerçekleştirilen basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini yönetmek, kurum kültürü, kimliği, kurumsal imaj ve itibar yönetimi çalışmalarını koordine etmek üzere Üniversitemiz uhdesinde Bilgi ve İletişim Ofisi kurulmuştur. Bilgi ve İletişim Ofisinin Yönetim Kurulu ise Doç. Dr. Orhan Veli ALICI (Koordinatör), Dr. Öğr. Üyesi Onur Başar ÖZBOZKURT (Koordinatör Yardımcısı), Dr. Öğr. Üyesi Egemen İpek (Koordinatör Yardımcısı), Öğr. Gör. İbrahim Kaan TEKİN, Öğr. Gör. Nermin PUNAR, Öğr. Gör. Çiğdem DUMAN SÜNER ve Arş. Gör. Cansu TOR KADIOĞLU’dan oluştu.

Bilgi ve İletişim Ofisi, 2020 yılı için çalışma planı hazırlama sürecini başlatmış olup, Basın, Sosyal Medya, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Bilgi Edinme ve Etkinlik Birimleri ile faaliyet gösterecektir.