Tarsus Üniversitesi’nin temelleri 1992 yılında Mersin Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Tarsus Meslek Yüksekokulu ile atılmıştır. 2001 yılında Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi, 2005 yılında Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kurulmasıyla eğitim faaliyetlerini genişletmiştir.Bugün itibari ile 4 fakülte, 1 enstitü, 1 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulu ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tarsus Üniversitesi

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri - Yeşil Sentez Teknikleri Eğitimi

15 Ekim 2022 Cumartesi

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği

 

Yeşil Sentez Teknikleri Eğitimi

TÜBİTAK 2237-A programı kapsamındaki projeyle yeşil kimya, prensipleri, yeşil sentez tekniklerinin farklı disiplinlerde uygulama alanları ile ilgili eğitim verilmesi amaçlanmıştır. Bu eğitim çerçevesinde Fen, Mühendislik ve Sağlık alanlarından mezun / eğitim alan en az ön lisans düzeyinde olmak üzere kendi bölümlerinde en az 1 yılı geçmiş olan bireyleri üretim alanlarındaki çevresel sorunları azaltabilecek nitelikte ve alternatif olarak kullanılabilecek yeşil sentez teknikleri hakkında bilgilendirmek ve katılımcıların çalışmalarına bu doğrultuda yön verebilecek becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Tarsus Üniversitesi Proje Ofisi koordinatörlüğünde yürütülen projenin temel hedefleri arasında; Fen, Mühendislik ve Sağlık alanında çalışacak olan öğrencilerimizde; Yeşil Kimya bilinci oluşturmak, sürdürülebilir çevrenin önemini anlatmak, mevcut üretime alternatif yeşil yöntemlerin kullanılabilirliğini benimsetmek, yeşil sentez tekniklerinin farklı disiplinlerde uygulama alanlarını göstermek, eğitim sonrası öğretilen bilgileri kullanarak seçime karar verme yetisi kazandırmak yer almaktadır.

 

Proje Başlığı: Yeşil Sentez Teknikleri

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Fatma ULUSAL


Mersin Tarsus OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Kimya Teknolojisi

 

Eğitimin Verileceği Kurum: Tarsus Üniversitesi Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu

Eğitim Tarihi: 15-18 Ekim 2022

Eğitim Hakkında Detaylı Bilgi ve Başvuru Adresi: yesilsentek.tarsus.edu.tr

 

Eğitmenler:

Prof. Dr. Emel YILDIZ (Çukurova Üniversitesi)

Doç. Dr. Hüseyin TOPAKLI (Tarsus Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Fatma ULUSAL (Tarsus Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Didem DEMİR KARAKUŞ (Tarsus Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Fatih TEZCAN (Tarsus Üniversitesi)

Dr. Hasan ULUSAL (Gaziantep Üniversitesi)

Diğer Etkinlikler

1
Aralık
2022
Terörle Mücadele Bilgilendirme Konferansı (Suç Örgütlerinin Eleman Kazanma Yöntemleri)
Tarihi ve Saati : 1.12.2022
Etkinlik Konumu : Tarsus Üniversitesi Konferans Salonu
30
Kasım
2022
Kariyer Planlamada Kamu Sektörü: Çukurova Kalkınma Ajansı
Tarihi ve Saati : 30.11.2022
Etkinlik Konumu : Zoom
29
Kasım
2022
Tüketici Hakları Eğitimi
Tarihi ve Saati : 29.11.2022
Etkinlik Konumu : Tarsus Üniversitesi Konferans Salonu
29
Kasım
2022
21. Yüzyılda Gençlerin Kariyer Planlaması ve Kariyer Yönetimi
Tarihi ve Saati : 29.11.2022
Etkinlik Konumu : Google Meet
28
Kasım
2022
Dış Ticaret Sohbetleri
Tarihi ve Saati : 28.11.2022
Etkinlik Konumu : Tarsus Üniversitesi Konferans Salonu