Tarsus Üniversitesi’nin temelleri 1992 yılında Mersin Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Tarsus Meslek Yüksekokulu ile atılmıştır. 2001 yılında Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi, 2005 yılında Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kurulmasıyla eğitim faaliyetlerini genişletmiştir.Bugün itibari ile 4 fakülte, 1 enstitü, 1 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulu ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tarsus Üniversitesi

Prof. Dr. Mine İnce Ocakoğlu’nun Makalesi Uluslararası Saygın Bilim Dergisi Chemical Society Reviews’te--

02 Eylül 2022 Cuma - Görüntülenme: 1493

Öğretim üyemiz Prof. Dr. Mine İnce Ocakoğlu'nun uluslararası işbirliği kapsamında gerçekleştirdiği, Fotokatalitik hidrojen üretimi ve CO2 dönüşümünü konu alan derleme makalesi, alanının en saygın dergilerinden olan “Chemical Society Reviews” (Etki Faktörü: 60.61) dergisinin 51. cildi 16. sayısında kapak çalışması olarak yayımlandı.

Fosil yakıtların aşırı kullanımının neden olduğu artan enerji talebi ve çevresel sorunlar, yenilenebilir, temiz ve çevre dostu enerji kaynaklarına olan ihtiyacı tartışmasız bir şekilde arttırmaktadır. Sıfır emisyonlu enerji taşıyıcısı H2, özellikle sudan fotokatalitik olarak üretildiğinde karbon bazlı yakıtlara ideal bir alternatiftir. Ek olarak, CO2'nin kimyasal yakıtlara fotokatalitik dönüşümü CO2 emisyonlarını azaltabilir ve olumlu bir çevresel ve ekonomik etkiye sahip olabilir. Bu çalışma, fotokatalitik H2 üretimi ve CO2'in yakıtlara dönüşümü konusundaki son gelişmeleri kapsamaktadır.

Makaleye buradan erişebilirsiniz.

 

--