Tarsus Üniversitesi’nin temelleri 1992 yılında Mersin Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Tarsus Meslek Yüksekokulu ile atılmıştır. 2001 yılında Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi, 2005 yılında Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kurulmasıyla eğitim faaliyetlerini genişletmiştir.Bugün itibari ile 4 fakülte, 1 enstitü, 1 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulu ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tarsus Üniversitesi

Mevzuat--

Açık Erişim ve Kurumsal Arşiv Yönergesi 

Akademik Personel Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirme Yönergesi

Bilgi ve İletişim Ofisi Yönergesi

Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi 

Danışma Kurulu Yönergesi 

Ders Görevlendirmesi ve Ek Ders Ücreti Ödemelerine İlişkin Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

Diploma, Sertifika ve Diğer Belgelerin Düzenlemesine İlişkin Yönerge

Eğitim, Öğretim ve Öğrenme Komisyonu Yönergesi 

Eğitim-Öğretim Programları ile Eğitim Planları Tasarımı ve Onayı Yönergesi

Engelli Öğrencilere Yönelik Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulamaları Yönergesi

İdari Personel Performans Değerlendirme Yönergesi 

İktisadi İşletme Yönergesi

İmza Yetkileri Yönergesi

Kalite Güvencesi Yönergesi 

Kantin, Kafeterya, Kırtasiye ve Benzeri İşletmelere Ait Kiralama, İşletim ve Denetim Yönergesi

Kariyer ve Mezun Ofisi Yönergesi

Kütüphane Yönergesi 

Laboratuvar Güvenliği ve Çalışma Kuralları Yönergesi

Lisansüstü Eğitimi Akademik Danışmanlık Yönergesi 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

Mesleki Eğitim Yönergesi 

Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi

Öğrenci Konseyi Yönergesi

Öğrenci Toplulukları Yönergesi 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi (Eski)

Önlisans ve Lisans Eğitimi Akademik Danışmanlık Yönergesi

Önlisans ve Lisans Özel Öğrenci Yönergesi 

Önlisans ve Lisans Programlarına Uluslararası Öğrencilerin Başvuru Kabul ve Kayıt Yönergesi

Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi 

Personel Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi​

Personel Daire Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönergesi

Proje Ofisi Yönergesi

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Öğrenci Yemek Bursu Yönergesi 

Sıfır Atık Yönetimi Yönergesi

Sosyal Medya Kullanım Yönergesi 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulu Yönergesi

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönergesi

Uluslararası İlişkiler Ofisi Yönergesi 

Uygulamalı Eğitimler Yönergesi

Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

Yemek Yürütme Kurulu

 

 

 

--