Tarsus Üniversitesi’nin temelleri 1992 yılında Mersin Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Tarsus Meslek Yüksekokulu ile atılmıştır. 2001 yılında Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi, 2005 yılında Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kurulmasıyla eğitim faaliyetlerini genişletmiştir.Bugün itibari ile 4 fakülte, 1 enstitü, 1 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulu ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tarsus Üniversitesi

Üniversitemizde “10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü” Dolayısıyla Panel Düzenlendi--

13 Aralık 2022 Salı - Görüntülenme: 768

Üniversitemizde “10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü” Dolayısıyla Panel Düzenlendi.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün 74'üncü yıl dönümünde, “10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü” kapsamında Üniversitemizde panel düzenlendi.
Moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Aysel Tekgöz Obuz’un üstlendiği panel; Öğr. Gör. Ekin Cansu Kamacı’nın “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Medeni Usul Hukuku Çerçevesinde Adil Yargılanma Hakkı” konu başlığı ile açıldı. Kamacı konuşmasında; Uluslararası sözleşmeler ve Anayasal düzenlemelere değinerek, yasalarla korunan haklar ve yükümlülükler hakkında bilgiler aktardı.
Arş. Gör. Cansu Sünbül’ün “Psikoloji Perspektifinden İnsan Hakları” başlığı ile devam eden panelde Sünbül; sosyal kategorizasyon kuramı ile kalıp yargı ve ön yargılardan, ayrımcılığı ortaya çıkaran düşüncelerden, insanları kategorize etmenin toplumsal sonuçlarından bahsetti.
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Çağrı Ayalp ise; “İhtiyaç ve Hak Temelli Yaklaşım Bağlamında İnsan Hakları Tartışması” konu başlığı ile İnsan Hakları kavramının dünyada nasıl ortaya çıktığı, ülkemizde ilk kez hangi yasalarla bu kavramdan bahsedildiği ve bu kavramların sosyal hizmet ile ilişkisine değindi.
Son olarak Doç. Dr. Ayşe Alican Şen “İnsan Hakları Bağlamında Çalışma, Barınma ve Eğitim Hakkı” konu başlığı ile insanın doğuştan gelen temel haklarına değindi. Bu kapsamda çalışma hakkı, barınma hakkı, korunma hakkı gibi temel haklara değinerek, bu anlamda örnekler ve araştırmalar ışığında değerli bilgiler paylaştı.
Panel, izleyicilerin katılımcılara ilettiği soruları ve karşılıklı bilgi paylaşımıyla sona erdi.

--