Tarsus Üniversitesi’nin temelleri 1992 yılında Mersin Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Tarsus Meslek Yüksekokulu ile atılmıştır. 2001 yılında Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi, 2005 yılında Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kurulmasıyla eğitim faaliyetlerini genişletmiştir.Bugün itibari ile 4 fakülte, 1 enstitü, 1 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulu ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tarsus Üniversitesi

Üniversitemiz Dr. Öğr. Üyesi Emine Atalay’a Memur-Sen Konfederasyonundan “Memur-Sen Tez Ödülleri Doktora Dalında İkincilik Ödülü”--

13 Ocak 2023 Cuma - Görüntülenme: 1615

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı Öğretim Üyemiz Dr. Emine Atalay, Prof. Dr. Altan Doğan danışmanlığında 2022 yılında tamamlanan “İş Güvencesizliğinin Duygusal Tükenme Üzerindeki Etkisinde Yabancılaşmanın Düzenleyici ve Aracı Rolleri: Araştırma Görevlileri Örneği” başlıklı doktora tez çalışmasıyla Memur-Sen Tez Ödülleri'nde “Doktora Dalında İkincilik Ödülü”ne layık görüldü. Kamu görevlileri sendikacılığı literatürüne katkı sunmanın yanında literatürü daha da geliştirmeyi hedefleyen Memur-Sen Tez Ödülleri 8 kategoride alana katkı sunan yüksek lisans ve doktora çalışmasına verildi.

--