Tarsus Üniversitesi’nin temelleri 1992 yılında Mersin Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Tarsus Meslek Yüksekokulu ile atılmıştır. 2001 yılında Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi, 2005 yılında Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kurulmasıyla eğitim faaliyetlerini genişletmiştir.Bugün itibari ile 4 fakülte, 1 enstitü, 1 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulu ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tarsus Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Kemal Külekci’ye TÜBİTAK 1002-A Proje Desteği--

19 Ocak 2023 Perşembe - Görüntülenme: 1481

Proje Başlığı: Folyo Aktüatör Kaynak Cihazı Tasarımı, Prototip İmalatı ve Uygulamaları
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Mustafa Kemal KÜLEKCİ, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği.
Proje Süresi: 12 Ay
    Proje ile folyo aktüatör kaynağının DC kapasitör kullanarak laboratuvar şartlarında gerçekleştirilebilecek cihaz tasarımı, prototip imalatı yapılarak aynı ve farklı metalik malzeme çiftleri için buharlaştırılmış folyo aktüatör kaynağı gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Proje kapsamında geliştirilecek olan deney düzeneği ile patlatma kaynağı ile manyetik darbe kaynağına benzer, genel uyulama şekli; 1.kaynak metali olan hedef levha sabit tutulurken, hareketli levha olarak tabir edilen ikinci kaynak metalinin, sabit hedefe doğru fırlatılması esasına dayanan, ön denemeleri yapılan Buharlaştırılmış Folyo Aktüatör Kaynak cihazının geliştirilmesi ve kaynağa etki eden parametrelerin kaynak kalitesine etkileri belirlenmeye çalışılacaktır.

--