Tarsus Üniversitesi’nin temelleri 1992 yılında Mersin Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Tarsus Meslek Yüksekokulu ile atılmıştır. 2001 yılında Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi, 2005 yılında Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kurulmasıyla eğitim faaliyetlerini genişletmiştir.Bugün itibari ile 4 fakülte, 1 enstitü, 1 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulu ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tarsus Üniversitesi

Üniversitemiz Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Gülden Gökşen “Ufuk 2020 (Horizon 2020) Programı” Kapsamındaki “INTACT” Projesine Dâhil Oldu--

30 Mayıs 2023 Salı - Görüntülenme: 1166

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Gıda İşleme Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Gülden Gökşen, Ufuk 2020 Programı “H2020-EU.1.3. - EXCELLENT SCIENCE - Marie Skłodowska-Curie Actions, H2020-EU.1.3.3. - Stimulating innovation by means of cross-fertilisation of knowledge” bileşeni altında yer alan çağrı kapsamında sunulmuş olan “INTACT - Innovation in truffle cultivation, preservation, processing and wild truffle resources management” başlıklı projede yer alarak çalışmalara katkı sağlayacak.

INTACT konsorsiyumu; Avrupa Birliği üye ülkelerine ait dört akademik olmayan kuruluş ve sekiz akademik kurum, ilişkili ülkelere ait iki akademik kurum ve üçüncü ülkelere ait beş ortak kuruluştan oluşmaktadır. Ortak sektörler ve disiplinlerarası değişim programı 19 üyeyi içerecek, kısa ve uzun dönemli personel değişim dönemleri aracılığıyla gerçekleştirilecektir.
Proje hakkında detaylı bilgi için proje web sitesini ziyaret edebilirsiniz:
http://intactproject.eu/

--