Tarsus Üniversitesi’nin temelleri 1992 yılında Mersin Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Tarsus Meslek Yüksekokulu ile atılmıştır. 2001 yılında Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi, 2005 yılında Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kurulmasıyla eğitim faaliyetlerini genişletmiştir.Bugün itibari ile 4 fakülte, 1 enstitü, 1 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulu ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tarsus Üniversitesi

Arş. Gör. İpek Gürsoy’a TÜBİTAK 1002-A Proje Desteği--

12 Haziran 2023 Pazartesi - Görüntülenme: 1046

Proje Başlığı: Gümrük İşletmelerinin Pazarlama Performans Düzeylerinin Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri ile Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Proje Yürütücüsü: Arş. Gör. İpek GÜRSOY 
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Gümrük İşletme Bölümü

Proje Süresi: 6 Ay

Bu proje ile gümrük işletmelerinin pazarlama performans düzeyleri bulanık çok kriterli karar verme teknikleri kullanılarak değerlendirilecektir. Pazarlama performans kriterlerinin değerlendirilmesi ile gümrük işletmelerinin hizmet kalitelerinin artırılmasına ve günümüz rekabet ortamında pazar paylarını genişletmek için yeteneklerinin keşfedilmesine yardımcı olmak amaçlanmaktadır. Gümrük hizmetlerinde pazarlama performansının güçlendirilmesi ile dolaylı olarak Türkiye’nin lojistik performans endeks sıralamasında ilerleme kaydetmesine dikkat çekilmesi ve bu alanda ileride gerçekleştirilecek çalışmalara rehberlik edilmesi hedeflenmektedir.

 

--