Tarsus Üniversitesi’nin temelleri 1992 yılında Mersin Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Tarsus Meslek Yüksekokulu ile atılmıştır. 2001 yılında Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi, 2005 yılında Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kurulmasıyla eğitim faaliyetlerini genişletmiştir.Bugün itibari ile 4 fakülte, 1 enstitü, 1 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulu ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tarsus Üniversitesi

Öğr. Gör. Adem Erik’e TÜBİTAK 2214-A Yurtdışı Doktora Sırası Araştırma Bursu--

06 Temmuz 2023 Perşembe - Görüntülenme: 1366

Proje Başlığı:  Dinamik Tesis Düzenleme Problemi Çözümü için Bütünleşik Bir Yaklaşım

Proje Yürütücüsü: Öğr. Gör. Adem ERİK
Tarsus Üniversitesi Proje Ofisi

Araştırma Yapılacak Kurum: Iowa Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri

Proje Süresi: 6 Ay


Araştırma kapsamında dinamik tesis düzeninin belirlenmesi, taşıma sistemlerinin tasarımı kararların alınması, geleceğe yönelik malzeme akışı ve talep tahminlerinde bulunup tesis düzeni için stratejik kararların alınması için birden fazla metodun kullanıldığı bütünleşmiş bir sistem düşünülmektedir. Önerilen çalışmada standart dinamik tesis düzeninin dışında makine öğrenmesi algoritmaları kullanılarak geleceğe yönelik tahminlerde bulunulmaktadır. Mevcut tesis düzeninin, tahmin edilen ve mevcut malzeme akışının kullanımı ile yeni tesis düzeninin oluşturulması için genetik bir algoritma geliştirilmektedir. Geliştirilen bu algoritma sonucunda ortaya çıkan yeni tesis düzenlerinin uygulanıp uygulanmamasına ise derin öğrenme ve çok kriterli karar verme (ÇKKV) algoritmaları ile karar verilecektir. Son olarak simülasyon ile oluşturulan bu sistem defalarca tekrarlanarak farklı durumlar göz önüne alınmış olacak ve en doğru tesis düzeni seçilmesi sağlanacaktır. Araştırma programında geliştirilmekte olan genetik algoritma sonucunda elde edilen tesis düzeni alternatiflerinin uygulanıp uygulanmamasına karar veren derin öğrenme ve ÇKKV algoritmalarının geliştirilmesi bölümü ele alınacaktır.

--