Tarsus Üniversitesi’nin temelleri 1992 yılında Mersin Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Tarsus Meslek Yüksekokulu ile atılmıştır. 2001 yılında Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi, 2005 yılında Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kurulmasıyla eğitim faaliyetlerini genişletmiştir.Bugün itibari ile 4 fakülte, 1 enstitü, 1 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulu ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tarsus Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Buğra Sarper’e TÜBİTAK 1001 Proje Desteği--

10 Ağustos 2023 Perşembe - Görüntülenme: 994

Proje Başlığı: Li-ion Batarya Paketlerinin Isıl Yönetimi İçin Yenilikçi Bir Soğutucu Plaka Tasarımı


Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Buğra SARPER
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü


Proje Süresi: 36 ay
Proje kapsamında yenilikçi bir batarya termal yönetim sistemi tasarlanarak farklı çalışma koşullarında sistemin ısıl performansı test edilecektir. Bu amaçla, sıvı soğutmalı aktif batarya termal yönetim sistemi (BTYS) ele alınacaktır. Batarya paketinde, soğutucu plakaya giren sıvı, pillerden yayılan ısıyı süpürerek giderek ısınmakta ve akış doğrultusunda soğutma performansı azalmaktadır. Bu projede, söz konusu problemi gidermek ve böylelikle BTYS ısıl performansını iyileştirmek amacıyla iki yenilikçi tasarım önerilmektedir. Birinci tasarımda, batarya paketinin soğutulmasında kullanılacak olan soğutucu plakanın piller ile temas açısı akış doğrultusunda artırılacaktır. İkinci tasarımda ise yine akış doğrultusunda soğutucu plaka yüksekliği artırılacaktır. Böylelikle her iki tasarımda da piller ile soğutucu plaka arasındaki temas yüzey alanının artırılması ve dolayısıyla akış doğrultusunda azalan ısı transferinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Önerilen proje kapsamında yapılacak çalışmalarla, batarya paketinin ısıl yönetiminde kullanılan soğutucu plakaların performansı üzerinde doğrudan etkili olan temas açısı ve plaka yüksekliği için optimum tasarım parametrelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

--