Tarsus Üniversitesi’nin temelleri 1992 yılında Mersin Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Tarsus Meslek Yüksekokulu ile atılmıştır. 2001 yılında Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi, 2005 yılında Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kurulmasıyla eğitim faaliyetlerini genişletmiştir.Bugün itibari ile 4 fakülte, 1 enstitü, 1 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulu ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tarsus Üniversitesi

Prof. Dr. Mine İnce Ocakoğlu’na TÜBİTAK 1001 Proje Desteği--

10 Ağustos 2023 Perşembe - Görüntülenme: 1058

Proje Başlığı: Ftalosiyanin Temelli Kusur Pasivasyonu ve SAM Yapısındaki Boşluk Taşıyıcı Malzemelerin Perovskite Güneş Hücresi Uygulamaları


Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Mine İNCE OCAKOĞLU
Mühendislik Fakültesi Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü


Proje Süresi: 30 ay

Projede, Perovskite güneş hücrelerinin maliyet, kararlılık ve verimi etkileyen temel sorunların çözümüne yönelik çalışmalar ile verimli ve kararlı güneş hücrelerinin üretilmesi amaçlanmıştır.  Proje kapsamında perovskite soğurucu katmanındaki ve tane sınırlarındaki kusurları azaltan düşük bant aralıklı yeni pasifleştirici ajanlar ile kararlı, ekonomik ve düşük bant aralıklı, pasifleştirici etkiye ve yüksek yük hareketliliğine sahip SAM temelli boşluk taşıyıcı malzemeler üretilecektir. Yeni geliştirilecek ftalosiyanin temelli pasifleştirici ajanlar ve SAM-HTL’ler ile %22 fotovoltaik verime ve 1000 saat operasyonel kararlılığa sahip perovskite güneş hücrelerinin üretilmesi hedeflenmekle birlikte, ideal pasifleştirici ajan ve HTL olarak tasarlanan bu bileşiklerin sistematik olarak yapı-fonksiyon ilişkisinin fotovoltaik performansa etkisi araştırılacaktır.

--