Tarsus Üniversitesi’nin temelleri 1992 yılında Mersin Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Tarsus Meslek Yüksekokulu ile atılmıştır. 2001 yılında Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi, 2005 yılında Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kurulmasıyla eğitim faaliyetlerini genişletmiştir.Bugün itibari ile 4 fakülte, 1 enstitü, 1 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulu ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tarsus Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Aysel Elik Demir’e TÜBİTAK 2218 Yurtiçi Doktora Sonrası Araştırma Bursu--

05 Eylül 2023 Salı - Görüntülenme: 1111

Proje Başlığı: Kara Havuç Posası Antosiyaninlerin Greyfurt Kabuğu Pektine Bağlanması ve Antosiyanince Zengin Pektinin in Vitro Biyoerişilebilirlik Açısından İncelenmesi

 

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Aysel ELİK DEMİR
Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Gıda İşleme Bölümü
Gıda Teknolojisi Programı


Araştırma Yapılacak Kurum: Gaziantep Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

 

Proje Süresi: 24 Ay


Kara havuç posası, antosiyanin gibi biyoaktif maddeler açısından oldukça zengin bir atıktır. Kara havuç antosiyaninleri gıda, kozmetik ve ilaç endüstrisinde kullanılabilen doğal renklendiricilerdir. Ancak birçok çevresel faktöre (pH, sıcaklık, ışık ve gastrointestinal enzimler gibi)  karşı stabiliteleri düşüktür. Önemli bir meyve suyu atığı olan greyfurt kabuğu pektik polisakkaritler açısından oldukça zengindir. Pektik polisakkaritler antosiyanin stabilitesini arttırmak için kullanılabilecek potansiyel maddelerdir. Bu proje ile kara havuç posası antosiyaninleri greyfurt kabuğu pektin fraksiyonlarına bağlanarak antosiyanin stabilitesi ve pektinin fonksiyonel özellikleri geliştirilecektir.
Gerçekleştirilecek bu projeyle kısıtlı gıda kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması ve çevresel zararların önlenmesi için gıda endüstrisi atıkları değerlendirilmiş olacaktır. Bu çalışma, kara havuç endüstrisi atıklarından antosiyaninlerin geri kazanımı ve stabilitesinin geliştirilmesi açısından önemli bir temel kaynak sağalacaktır. Ayrıca, meyve (turunçgiller) suyu endüstrisinde yoğun bir şekilde açığa çıkan greyfurt kabuklarından katma değeri yüksek pektik polisakkaritlerin elde edilmesi ve ardından antosiyanin bağlanarak fonksiyonel açıdan geliştirilmesi ile çeşitli endüstrilerde kullanımına imkân sağlayarak ekonomiye katkı sağlanacaktır.

--