Tarsus Üniversitesi’nin temelleri 1992 yılında Mersin Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Tarsus Meslek Yüksekokulu ile atılmıştır. 2001 yılında Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi, 2005 yılında Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kurulmasıyla eğitim faaliyetlerini genişletmiştir.Bugün itibari ile 4 fakülte, 1 enstitü, 1 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulu ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tarsus Üniversitesi

Doç. Dr. Ersan Harputlu’ya TÜBİTAK 1001 Proje Desteği--

21 Eylül 2023 Perşembe - Görüntülenme: 905

Proje Başlığı: Gelişmiş Elektrokimyasal Özelliklere Sahip 3-Boyutlu Üçlü ve İkili Tiyospinel Metal Sülfür Temelli Yeni Tür Süperkapasitörler İçin Elektrotların Geliştirilmesi

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ersan HARPUTLU
Mühendislik Fakültesi 
Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü

Proje Süresi: 24 ay

Projede mevcut süperkapasitörlerin (SC) verimini sınırlayan iki temel zorluğun; i) elektrot-elektrolit temas yüzey alanı ile ilişikli düşük kapasitans miktarı, ii) elektrot malzemesiyle ilişkili yetersiz özgül kapasitans ve döngüsel kararlılığın, ele alınması ile verimli elektrotların geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda projemizde PsC uygulamalar için gelişmiş elektrokimyasal özelliklere sahip 3-boyutlu (3D) tiyospinel metal sülfür yapılarının grafen hidrojel (GH) kaplı NF üzerinde büyütülerek gelişmiş elektrotların üretilmesi hedeflenmektedir.

--