Tarsus Üniversitesi’nin temelleri 1992 yılında Mersin Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Tarsus Meslek Yüksekokulu ile atılmıştır. 2001 yılında Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi, 2005 yılında Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kurulmasıyla eğitim faaliyetlerini genişletmiştir.Bugün itibari ile 4 fakülte, 1 enstitü, 1 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulu ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tarsus Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet Alper Yontar’a TÜBİTAK 2219 Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu--

25 Eylül 2023 Pazartesi - Görüntülenme: 1228

Proje Başlığı: Sıvı Organik Hidrojen Taşıyıcı Temelli Düşük Emisyonlu Bir Ağır Vasıta Güç Üretim Sistemi Geliştirilmesi

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ahmet Alper YONTAR
Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü

Araştırma Yapılacak Kurum: Massachusetts Institute of Technology (MIT), Amerika Birleşik Devletleri
Proje Süresi: 12 Ay
Hidrojen hem yenilenebilir hem de sürdürülebilir bir yakıt olarak adlandırılmakta ve fosil yakıtların yerini alabilecek en çevreci yakıt olarak görülmektedir. Sahip olduğu yüksek kimyasal enerji ve yanma reaksiyonlarındaki karbon nötr davranışı nedeniyle hidrojenin endüstriyel alanlarda kullanımının yaygınlaşmasına olan ilgi her geçen gün artmaktadır. Hidrojenin enerji üretim sistemlerinde kullanımının yaygınlaştırılması emisyon ve küresel ısınma kaynaklı iklim değişikliğinin önüne geçilmesi açısından son derece önemlidir. Diğer taraftan sahip olduğu stratejik özelliklere karşılık, hidrojenin enerji üretim sistemlerinde kullanımını kısıtlayan en büyük engellerden biri depolama problemidir. Bu problem için en iyi çözümlerden biri de sıvı organik hidrojen taşıyıcılarıdır. 
Sıvı organik hidrojen taşıyıcıları (LOHCs), hidrojeni sıvı halde taşımak için organik moleküllerle birleştirerek depolamayı mümkün kılan ve bu sayede hidrojenin kullanılabilirliği önündeki problemleri minimize eden kimyasallardır. Bu kimyasallar hidrojenin daha yüksek yoğunluğa sahip bir şekilde depolanmasına olanak tanır ve hidrojenin taşıma maliyetlerini azaltır. Geleneksel hidrojen depolama yöntemleri hidrojenin düşük yoğunluğu, yüksek alev hızı, yanma davranışlarının kontrolünün zor olması nedeniyle tehlikeli ve pahalıdır. Ancak sıvı organik hidrojen taşıyıcıları, hidrojeni daha güvenli ve taşınabilir bir şekilde depolamak için kullanılabilecek bir yöntemdir. Bu proje çalışmasının kapsamı, sıvı organik hidrojen taşıyıcılara dayalı bir düşük emisyonlu ağır vasıta güç üretim sistemi tasarımı ve uygulamasını içermektedir. Gerçekleştirilecek çalışma ile hidrojenin depolanması, taşınması ve kullanımı için yeni bir yaklaşım uygulamaya kazandırılmış olacaktır.
Bu proje çalışmasının çıktıları hidrojenin taşınma sürecini kolaylaştıracak, kullanımını yaygınlaştıracak ve sera etkisi kaynaklı iklim değişikliğine neden olan egzoz gaz emisyonlarını azaltmaya yardımcı olacaktır. Çalışma kapsamında, hidrojen depolama kapasiteleri yüksek olan iki farklı organik hidrojen taşıyıcısı kullanımı ile çalışabilen bir ağır vasıta güç üretim sistemi geliştirilecek ve sonrasında testleri ile gündelik hayat için saha uygulamaları gerçekleştirilecektir. Gerçekleştirilmesi planlanan çalışmanın en önemli özgün yanı iklim değişikliği üzerinde yüksek etkisi olan lojistik sektörü taşımacılık sistemleri için hidrojen kullanımını yaygınlaştırarak çevre dostu bir alternatif sunacak olmasıdır. Proje kapsamına ait çalışmalar; Massachusetts Institute of Technology (MIT), Kimya Mühendisliği Bölümü - Green Araştırma Laboratuvarı ile Massachusetts Institute of Technology (MIT), Makine Mühendisliği Bölümü - Sloan Automotive Laboratuvarı’nda gerçekleştirilecektir.

--