Tarsus Üniversitesi’nin temelleri 1992 yılında Mersin Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Tarsus Meslek Yüksekokulu ile atılmıştır. 2001 yılında Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi, 2005 yılında Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kurulmasıyla eğitim faaliyetlerini genişletmiştir.Bugün itibari ile 4 fakülte, 1 enstitü, 1 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulu ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tarsus Üniversitesi

Öğretim Üyesi İlanı--

15 Kasım 2019 Cuma

Üniversitemizin ilan metninde belirtilen birimlerine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi, 2547 sayılı Kanunun 23. ve 26. maddeleri ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Profesörlük başvuruları Üniversitemizin personel daire başkanlığına ve doktor öğretim üyesi başvuruları ilgili fakültelere şahsen yapılacaktır (Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır).

İlan tam metni ve başvuru evrakları için.

--