Tarsus Üniversitesi’nin temelleri 1992 yılında Mersin Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Tarsus Meslek Yüksekokulu ile atılmıştır. 2001 yılında Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi, 2005 yılında Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kurulmasıyla eğitim faaliyetlerini genişletmiştir.Bugün itibari ile 4 fakülte, 1 enstitü, 1 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulu ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tarsus Üniversitesi

İnsan Hakları ve Demokrasi Paneli

13 Aralık 2022 Salı

Tarih / Saat

13 Aralık 2022

13.00 -14.30

 

Yer

Tarsus Üniversitesi

Konferans Salonu

 

Konuşmacılar

“Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Medeni Usul Hukuku Çerçevesinde Adil Yargılanma Hakkı”

Öğr. Gör. Ekin Cansu KAMACI

Tarsus Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Adalet Programı

 

“İhtiyaç ve Hak Temelli Yaklaşım Bağlamında İnsan Hakları Tartışması”

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Çağrı AYALP

Tarsus Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

 

“Psikoloji Perspektifinden İnsan Hakları”

Konuşmacı

Arş. Gör. Cansu SÜNBÜL

Tarsus Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü

 

“İnsan Hakları Bağlamında Çalışma, Barınma ve Eğitim Hakkı”

Konuşmacı

Doç. Dr. Ayşe ALİCAN ŞEN

Tarsus Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

 

Moderatör

Dr. Öğr. Üyesi Aysel TEKGÖZ OBUZ

Tarsus Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

 

Düzenleyen Birim

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

 

Diğer Etkinlikler

25
Mart
2023
Yazar - Okur Buluşması
Tarihi ve Saati : 25.03.2023
Etkinlik Konumu : Zoom (Online)
29
Mart
2023
Hizmet İçi Eğitim: Kamu Etiği
Tarihi ve Saati : 29.03.2023
Etkinlik Konumu : Zoom
30
Mart
2023
59. Kütüphane Haftası Etkinlikleri Afet ve Kriz Dönemlerinde Bilgi Merkezlerinin Rolü
Tarihi ve Saati : 30.03.2023
Etkinlik Konumu : Zoom (Online)
9
Mayıs
2023
TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliği: Hasat Sonrası Kayıpların Azaltılması Stratejileri ve Atıkların Değerlendirilmesi
Tarihi ve Saati : 9.05.2023
Etkinlik Konumu : Tarsus Üniversitesi Mersin Tarsus OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
12
Temmuz
2023
TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliği: Sürdürülebilir Çevre ve Atık Yönetimi
Tarihi ve Saati : 12.07.2023
Etkinlik Konumu : Mersin Tarsus OSB Konferans Salonu
8
Eylül
2023
3. Uluslararası Dijital İşletme, Yönetim ve Ekonomi Kongresi
Tarihi ve Saati : 8.09.2023
Etkinlik Konumu : Online