Tarsus Üniversitesi’nin temelleri 1992 yılında Mersin Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Tarsus Meslek Yüksekokulu ile atılmıştır. 2001 yılında Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi, 2005 yılında Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kurulmasıyla eğitim faaliyetlerini genişletmiştir.Bugün itibari ile 4 fakülte, 1 enstitü, 1 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulu ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tarsus Üniversitesi

Prof. Dr. Mine İnce Ocakoğlu'na TÜBİTAK 1001 Proje Desteği--

12 Temmuz 2021 Pazartesi - Görüntülenme: 1760

Proje Başlığı: Fotokatalitik ve Fotoelektrokimyasal Hidrojen üretimi için Yeni Subftalosiyanin Türevleri, 2021-2023

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Mine İnce Ocakoğlu, Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü 

Günümüzdeki enerji ihtiyacının büyük çoğunluğu fosil yakıtlardan karşılanmaktadır. Fosil kaynakların sınırlı olması ve kullanımı sonucu sera gazı emisyonuna sebep olması, çevre dostu yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ihtiyacı göz önüne sermektedir. Hidrojen, tek yanma ürünü olarak suyu oluşturmasından dolayı geleceğin umut verici temiz enerji kaynaklarındandır. Hidrojen üretimi için yaygın olarak fosil yakıtlar kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra, farklı yöntemler de bulunmasına rağmen bunların çok az bir kısmı çevre dostu olarak kabul görmektedir. Hidrojen üretimi için en ideal kaynak sudur ve sudan hidrojen üretimi için yenilebilir enerji kaynaklarının kullanılması son yıllardaki bilimsel araştırmaların önceliğini oluşturmaktadır.

 

Proje kapsamında, sudan hidrojen üretimi için güneş ışığını absorplayabilecek yeni tür boyar malzemeler hazırlanacak ve yarı iletken nano yapılara entegre edilerek sudan hidrojen üretim performansları incelenecektir.

--