Tarsus Üniversitesi’nin temelleri 1992 yılında Mersin Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Tarsus Meslek Yüksekokulu ile atılmıştır. 2001 yılında Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi, 2005 yılında Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kurulmasıyla eğitim faaliyetlerini genişletmiştir.Bugün itibari ile 4 fakülte, 1 enstitü, 1 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulu ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tarsus Üniversitesi

Öğretim Üyelerimize TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı Proje Desteği--

05 Şubat 2021 Cuma - Görüntülenme: 1648

Proje Başlığı: Bor Türevleri Katkılı Yakıtların Yanma Karakteristiklerinin ve Emisyon Oluşumlarının İncelenmesi, 2021-2022.

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ahmet Alper YONTAR, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü

Ülkemizin stratejik yer altı kaynaklarından biri olan bor elementinin; endüstride ve gündelik hayatta kullanım alanı her geçen gün artmaktadır. Bor hem katkı malzemesi olarak hem de ana malzeme olarak kullanıldığı sistemlerde verimliliği yukarı çeken etkiye sahip bir kimyasal yapıya sahiptir. Bor termal açıdan bilinen bütün fosil yakıtlardan daha yüksek miktarda enerjiyi kimyasal yapısında bulundurmakta ve bu özelliği termal sistemler için borun reaktant olarak kullanımını cazip kılmaktadır.

Bu projenin kapsamı şu üç temel nokta üzerinde yer almaktadır: bor türevlerinin kimyasal yapısında sahip olduğu yüksek enerjiden faydalanmak, emisyon salınımını azaltmak ve dünya bor rezervinin büyük miktarının ülkemizde yer alması nedeniyle bor türevlerinin stratejik açından termal enerji kaynağı olarak kullanılabilirliğini artırmaktır. Gerçekleştirilmesi planlanan çalışma ile bor ve türevlerinin yanma karakteristikleri (alev oluşumu, alev ilerleyişi, alev stabilizasyonu), ısı salınımı, sıcaklık etkisi ve emisyon oluşumları detaylı olarak incelenecektir.

 

Proje Başlığı: Boya Temelli Güneş Hücreleri için Yeni Aromatik Bor Bileşikleri, 2020-2022

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Ersan HARPUTLU,  Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü

Mevcut projenin amacı, literatürde bulunmayan yeni subftalosiyanin bileşiklerinin hazırlanması ve boya temelli güneş hücrelerinde fotosensör olarak kullanarak bu tür hücrelerin fotovoltaik verimini arttırmaktır.

Bilindiği gibi, bor, enerji teknolojileri başta olmak üzere cam sektöründen, biyolojik uygulamalara kadar birçok sektörde katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Ülkemizin oldukça yüksek bor rezervine sahip olması, bor temelli malzemelerin kullanım alanlarının arttırılması açısından en önemli motivasyonumuzdur.

--