Tarsus Üniversitesi’nin temelleri 1992 yılında Mersin Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Tarsus Meslek Yüksekokulu ile atılmıştır. 2001 yılında Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi, 2005 yılında Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kurulmasıyla eğitim faaliyetlerini genişletmiştir.Bugün itibari ile 4 fakülte, 1 enstitü, 1 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulu ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tarsus Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Cansu Tor Kadıoğlu ve Arş. Görevlisi İpek Gürsoy’a En iyi Bilimsel Çalışma Ödülü

17 Mart 2022 Perşembe - Görüntülenme: 642

Üniversitemiz Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Cansu TOR KADIOĞLU ve Arş. Gör. İpek GÜRSOY, yazmış oldukları “Yeşil Pazarlama Örnekleri ve Yeşil Aklama Stratejileri" isimli kitap  bölümüyle, Ticaret Bakanlığı’nın 25. Geleneksel Tüketici Ödülleri kapsamında “En İyi Bilimsel Çalışma” ödülüne layık görüldüler. 
Pazarlama ve Organizasyon Perspektifinden Kuramlar ve Tartışmalar adlı kitapta yer alan çalışmada, dilimize “yeşil aklama” olarak çevrilen, yabancı alan yazında “greenwashing” olarak bilinen; neoklasik ekonominin “fayda maliyet” çerçevesine dayanan yeşil aklama kavramı pazarlama bakış açısıyla ele alınmıştır. Firmaların yeşil aklama yapma motivasyonları, sebepleri ve düzeyleri hakkında bilgiler verilmiştir. Ayrıca çalışmada yeşil pazarlama ve yeşil aklama konularında teorik bilgilerin yanı sıra, verilen örnek olaylar ile teori ve uygulama bütünsel bir yaklaşımla sunulmuştur.