Tarsus Üniversitesi’nin temelleri 1992 yılında Mersin Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Tarsus Meslek Yüksekokulu ile atılmıştır. 2001 yılında Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi, 2005 yılında Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kurulmasıyla eğitim faaliyetlerini genişletmiştir.Bugün itibari ile 4 fakülte, 1 enstitü, 1 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulu ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tarsus Üniversitesi

TÜBİTAK 2219 Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu--

27 Ekim 2022 Perşembe - Görüntülenme: 1462

Proje Başlığı:  CYP/sEH Yolunun Lenfanjiyojenezdeki Rolünün Araştırılması
Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Şefika Pınar Şenol
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Eczane Hizmetleri Bölümü
Araştırma Yapılacak Kurum: Goethe Üniversitesi Tıp Fakültesi Vasküler Araştırma Enstitüsü
Proje Süresi: 12 ay
 
Bu projede CYP/sEH yolunun fizyolojik ve patofizyolojik koşullarda lenfanjiyojenezdeki rolü iPS hücresi türevi lenfatik ve kan hücreleri aracılığıyla incelenecektir. Bu amaçla bir dizi in vitro ve in vivo model kullanılarak lenfatik endotel hücre karakterizasyonuna katkıda bulunabilecek epoksi ya da diol bağımlı değişiklikler tanımlanacak ve sEH türevlerinin lenfatik bütünlük üzerine etkisi belirlenecektir.

--