Tarsus Üniversitesi’nin temelleri 1992 yılında Mersin Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Tarsus Meslek Yüksekokulu ile atılmıştır. 2001 yılında Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi, 2005 yılında Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kurulmasıyla eğitim faaliyetlerini genişletmiştir.Bugün itibari ile 4 fakülte, 1 enstitü, 1 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulu ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tarsus Üniversitesi

TÜBİTAK 2218 Yurtiçi Doktora Sonrası Araştırma Bursu--

26 Ocak 2023 Perşembe - Görüntülenme: 1345

Proje Başlığı: Sürekli Ebelik Bakım Modeli Çerçevesinde Primipar Gebelere Verilen Eğitimin Gebelerin Doğum Korkuları, Doğum Tercihleri ve Doğum Sonrası Travma Algıları Üzerine Etkisi

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Özlem KOÇ
 Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü

Araştırma Yapılacak Kurum: Çukurova Üniversitesi
Proje Süresi: 24 Ay

Projenin temelini oluşturan bakım modeli tamamen kadın merkezlidir. Model anne ve bebek sağlığı için en üstün doğum şekli olan vajinal doğumu savunmaktadır. Çalışmalar ebe liderliğinde sürekli bakımın vajinal doğum oranlarını arttırdığı, kadının daha olumlu bir doğum deneyimlediği ve gereksiz birçok medikal girişimi azalttığı yönündedir. Bu bakım modeli kapsamında ebeler gebeyi gebeliğin başından doğum sonu sürece kadar eğiterek onların bilinmezlik korkusundan temellenen doğum korkusunu yaşama durumlarını en aza indirirler. Sürekli ebelik bakım modeli kapsamında planlanan bu proje ile yürütülecek eğitim özelde gebelerin doğum korkusu, doğum tercihi, doğum algıları genelde ise toplumsal düzeydeki etkileri bakımından sürdürebilir bir gelecek için özgün değer taşımakta ve birçok olumlu katkısı beklenmektedir.

--