Tarsus Üniversitesi’nin temelleri 1992 yılında Mersin Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Tarsus Meslek Yüksekokulu ile atılmıştır. 2001 yılında Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi, 2005 yılında Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kurulmasıyla eğitim faaliyetlerini genişletmiştir.Bugün itibari ile 4 fakülte, 1 enstitü, 1 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulu ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tarsus Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Ulusal’a TÜBİTAK 1001 Proje Desteği--

28 Şubat 2023 Salı - Görüntülenme: 1093

Proje Başlığı: Fulleren ve Çok Duvarlı Karbon Nanotüp Çekirdekli Pd-Pt-Rh Kabuklu Yolk Shell Tipi Nanopartikül Sentezi, Hidrojen Depolama Kapasitelerinin Ölçülmesi ve Transfer Hidrojenasyon Reaksiyonlarında Kullanılabilirliğinin İncelenmesi

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Fatma ULUSAL
Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü 
Kimya Teknolojisi Programı
Proje Süresi: 24 Ay
Proje kapsamında atık katalitik konvertörlerin içerisindeki değerli metallerin ayrı ayrı geri kazanımının sağlanarak, fulleren ve çok duvarlı karbon nanotüp çekirdekli yolk shell metal kafeslerin tek tabaka, iki tabaka ve üç tabaka olacak şekilde hazırlanması, bu tabakaların arasındaki atomik boyuttaki boşlukları da kullanarak olabildiğince fazla hidrojen depolanması ve depolanan hidrojenin transfer hidrojenasyon reaksiyonundaki özelliklerinin incelenmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla, katalitik konvertörlerdeki Pt, Pd ve Rh elementleri ayrı ayrı kazanılarak metallerin otoindirgenebilir metal kompleksleri elde edilecektir.  Ardından, fulleren ve çok duvarlı karbon nanotüpün çekirdek olarak kullanıldığı ve yolk shell (yumurta sarısı-kabuğu) sisteminde oluşturulmuş tek tabaka, iki tabaka ve üç tabaka metal kafesler oluşturularak hidrojen depolanacaktır. Oluşan ürünler transfer hidrojenasyon tepkimelerinde hidrojen kaynağı olarak kullanılacak ve böylece hidrojen depolamanın yanında uygulama alanında hidrojen serbestleşme özellikleri de incelenecektir. Hazırlanan malzemeler transfer hidrojenasyon tepkimelerinde hidrojen donörü olarak kullanımının yanı sıra katalizör olarak görev yaparak kullanım alanı araştırılacaktır.

--