Tarsus Üniversitesi’nin temelleri 1992 yılında Mersin Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Tarsus Meslek Yüksekokulu ile atılmıştır. 2001 yılında Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi, 2005 yılında Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kurulmasıyla eğitim faaliyetlerini genişletmiştir.Bugün itibari ile 4 fakülte, 1 enstitü, 1 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulu ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tarsus Üniversitesi

TÜBİTAK 2219 Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu--

03 Mart 2023 Cuma - Görüntülenme: 1010

Proje Başlığı: Hollanda'da yaşayan Türk göçmenlerin Hollanda'ya olan sosyal entegrasyon düzeylerinin, Hollanda'daki sağlık hizmetlerine erişim düzeylerine ve sağlık hizmetini Türkiye'de alma eğilimlerine olan etkisinin belirlenmesi
Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Şükrü Anıl TOYGAR 
Uygulamalı Bilimler Fakültesi 
Sağlık Yönetimi Bölümü
Araştırma Yapılacak Kurum: Maastricht Üniversitesi, Hollanda
Proje Süresi: 10 ay
Araştırma önerisinin çerçevesini göçmenlerin geldikleri ülkeden sağlık hizmeti alma eğilimleri ve bu eğilimleri etkileyen faktörlerin incelenmesi oluşturmaktadır. Özel olarak ise, Hollanda'da yaşayan Türk göçmenlerin Hollanda'daki sağlık hizmetlerine erişimlerini ve Türkiye'de sağlık hizmeti alma eğilimlerini etkileyen bir faktör olarak sosyal entegrasyon düzeylerine odaklanılmaktadır. Hollanda İstatistik Kurumunun 2022 verilerine göre 429.978 kişiyle Hollanda'da yaşayan Türk göçmenler, Hollandalılardan sonra Hollanda'daki en büyük etnik grubu oluşturmaktadır. Bu nedenle, vatandaşlık veya soy bağı ile Türkiye’ye bağlı olan bu kişilerin Hollanda'da aldıkları sağlık hizmetlerine ilişkin beklenti, tutum ve tercihleri ile sağlık hizmetlerine erişim düzeylerinin incelenmesi, hem Hollanda hem de Türkiye'yi yakından ilgilendirmektedir. Zira birçok Türk göçmen Hollanda’da aldıkları ilk tanıdan sonra ileri tedavileri için Türkiye'yi tercih etme eğilimindedir. Buna neden olan etkenlerin ve bu etkenlerin sağlık hizmeti tercihine olan etkisinin belirlenmesi amacıyla araştırmada hem nicel hem de nitel araştırma yöntemleri birlikte kullanılacaktır.

 

--