Tarsus Üniversitesi’nin temelleri 1992 yılında Mersin Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Tarsus Meslek Yüksekokulu ile atılmıştır. 2001 yılında Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi, 2005 yılında Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kurulmasıyla eğitim faaliyetlerini genişletmiştir.Bugün itibari ile 4 fakülte, 1 enstitü, 1 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulu ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tarsus Üniversitesi

TÜBİTAK 2219 Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu--

13 Mart 2023 Pazartesi - Görüntülenme: 1037

Proje Başlığı: Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar İçin Biyokütle Yakıtlı Plazma Gazlaştırıcı İle Çalışan Katı Oksit Yakıt Hücresi Destekli Hibrit Nem Almalı Soğutma Sisteminin Deneysel ve Teorik Olarak İncelenmesi
Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Kamil Neyfel ÇERÇİ
Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
Araştırma Yapılacak Kurum: Delft Teknoloji Üniversitesi, Hollanda
Proje Süresi: 12 Ay

Neredeyse sıfır enerjili binalarda kullanılabilecek yenilikçi ve sürdürülebilir hibrit nem almalı soğutma sistemleri için önerilen çözümlerden birisi enerji ihtiyacının yenilenebilir enerji teknolojileri ile karşılanmasıdır. Biyogaz yenilenebilir enerjidir ve hibrit nem almalı soğutma uygulamalarındaki enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla katı oksit yakıt hücre sistemleri (KOYH) ile birlikte kullanılabilir. Ancak KOYH’dan daha etkin bir şekilde faydalanmak için biyogazın iyi bir şekilde sentezlenmesi gerekmektedir. Plazma gazlaştırma işlemi ile sentez biyogaz üretimi tam gazlaştırma ve hızlı dönüşüm oranı avantajlarına sahip olduğu için plazma gazlaştırmalı KOYH sistemleri çok büyük potansiyele sahiptirler. Bu potansiyel göz önünde bulundurularak, araştırma önerisi kapsamında biyogaz yakıtlı plazma gazlaştırma ile çalışan KOYH ve ön/art soğutma uygulanan nem almalı hibrit soğutma sisteminin kombinasyonu üzerine deneysel ve teorik olarak çalışılacaktır. Ayrıca çalışmada geliştirilen biyogaz bazlı KOYH destekli hibrit nem almalı soğutma sisteminde yakıt türü olarak kanalizasyon atıkları kullanılacaktır. Araştırma önerisi sonucunda nem almalı soğutma uygulamaları ile ilgili literatüre yeni bir sistem kazandırılmış ve plazma gazlaştırmalı KOYH ünitesinin etkisinin bu sistemlerde kullanımına yönelik faydalı bilgiler sunulmuş olacaktır. Bu sayede mevcut hibrit nem almalı soğutma sisteminin performansının iyileştirilmesi, ihtiyaç duyulan enerji ihtiyacının karşılanması ve kanalizasyon atıklarının bertaraf edilmesinin sağlanması beklenmektedir.

 

--