Tarsus Üniversitesi’nin temelleri 1992 yılında Mersin Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Tarsus Meslek Yüksekokulu ile atılmıştır. 2001 yılında Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi, 2005 yılında Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kurulmasıyla eğitim faaliyetlerini genişletmiştir.Bugün itibari ile 4 fakülte, 1 enstitü, 1 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulu ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tarsus Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Nasıf Kuru’ya TÜBİTAK 1001 Proje Desteği--

09 Ağustos 2023 Çarşamba - Görüntülenme: 1018

Proje Başlığı: Farklı Geometrik Boru Profiline Sahip Boru Demetlerinde Yeni Tip Burgulu Eksenel Kanatlar için Optimum Çalışma ve Geometrik Parametrelerin Sayısal Olarak Belirlenmesi ve Optimum Tasarımların Deneysel Doğrulanması

 

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Nasıf KURU
Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü
Makine Programı

 

Proje Süresi: 36 ay

Proje kapsamında, farklı geometrik kesitlere sahip (dairesel, eliptik, elmas, kama, kanat şekilli) boru demetlerinde çok amaçlı optimizasyon problemlerindeki birbirleriyle çelişkili amaç fonksiyonlarına bağlı olarak çalışılan düzgün sıralı ve kaydırılmış sıralı dizilişler için özgün yeni tip burgulu eksenel kanatlara ait optimum geometrik parametreleri ve çalışma koşulları belirlenecektir. Ayrıca, düzgün sıralı ve kaydırılmış sıralı diziliş için farklı geometrik kesitlere sahip (dairesel, eliptik, elmas, kama, kanat şekilli) optimum yeni tip burgulu eksenel kanatlı boru demetleri imal edilerek deneysel olarak doğrulanacaktır. Bu çalışma kapsamında gerçekleştirilecek 4 duruma ait optimizasyon problemlerinin en uygun geometri boyutları ve çalışma koşulunda parçacık Görüntülemeli Hız Ölçüm Yöntemi (PIV- Particle Image Velocimetry) kullanılarak akış ölçümleri yapılacaktır. Boru demetlerinde optimum çalışma ve geometrik boyutların belirlenmesi için birçok yöntem bulunmaktadır. Bu çalışma kapsamında, literatürde sıklıkla kullanılan entropi üretimi azaltma, pompalama gücü azaltma, hacim azaltma, ısıl-hidrolik verim arttırma amaçları optimum çalışma koşulu ve geometrik boyutların belirlenmesi için çok amaçlı optimizasyon problemlerinde ele alınacaktır.

--