Tarsus Üniversitesi’nin temelleri 1992 yılında Mersin Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Tarsus Meslek Yüksekokulu ile atılmıştır. 2001 yılında Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi, 2005 yılında Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kurulmasıyla eğitim faaliyetlerini genişletmiştir.Bugün itibari ile 4 fakülte, 1 enstitü, 1 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulu ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tarsus Üniversitesi

Arş. Gör. Gamze Bozkul’a TÜBİTAK 1002-A Proje Desteği--

22 Eylül 2023 Cuma - Görüntülenme: 917

Proje Başlığı: Transüretral Rezeksiyon Cerrahisi Geçirecek Hastalar İçin Giyilebilir Teknoloji ile
Geliştirilen Çorabın Hipotermi ve Venöz Tromboemboli Gelişimine Etkisi


Proje Yürütücüsü: Arş. Gör. Gamze BOZKUL
Sağlık Bilimler Fakültesi
Hemşirelik Bölümü


Proje Süresi: 12 Ay
Bu proje ile TUR cerrahisi geçirecek hastalar için giyilebilir teknoloji ile geliştirilen çorabın hasta çıktıları üzerindeki etkisi değerlendirilecektir. Bu geliştirilen çorap ile hasta sonuçlarına olumlu katkı sağlamanın yanı sıra iş gücü kaybını önlenmesi ve zamandan tasarruf edilmesi amaçlanmaktadır. Cerrahi süreçte istenmeyen perioperatif hipoterminin önlenmesi ile dolaylı olarak gelişebilecek olumsuz hasta çıktılarının, hastane maliyetlerinin ve hastaneye tekrarlı başvuruların azaltılması ve bu alanda gerçekleştirilecek çalışmalara rehberlik edilmesi hedeflenmektedir

--