Tarsus Üniversitesi’nin temelleri 1992 yılında Mersin Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Tarsus Meslek Yüksekokulu ile atılmıştır. 2001 yılında Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi, 2005 yılında Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kurulmasıyla eğitim faaliyetlerini genişletmiştir.Bugün itibari ile 4 fakülte, 1 enstitü, 1 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulu ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tarsus Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Gülden Gökşen Üç Farklı Proje ile TÜBİTAK PRIMA Programı Desteği Almaya Hak Kazandı--

20 Mart 2024 Çarşamba - Görüntülenme: 737

Tarsus Üniversitesinin proje ortakları arasında yer aldığı ve Mersin Tarsus OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Gülden Gökşen’in yürütücülüğünü yaptığı üç ayrı proje, tarım-gıda değer zinciri temasında, TÜBİTAK PRIMA Programı 2023 yılı Bölüm 2 çağrısı kapsamında proje desteği almaya hak kazandı. 
PRIMA Programı Hakkında
PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area-Akdeniz Bölgesinde Araştırma ve Yenilik Ortaklığı)   Programı, Akdeniz’in kuzeyinde ve güneyinde yer alan birçok ülkenin katılımının söz konusu olduğu; su, gıda, tarım, tarım-gıda değer zinciri konularında yürütülecek uluslararası ve çok ortaklı araştırma ve inovasyon projelerinin desteklendiği bir programdır. PRIMA programı, Avrupa Birliği'nin Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı Ufuk 2020 tarafından desteklenmektedir. 
1) Proje Başlığı: Intelligent, Active Microbiome-based, Biodegradable Packaging for Mediterranean Food - INTACTBioPack
Proje Ortakları: Fransa (Koordinatör), Türkiye, İtalya, İspanya, Portekiz, Hırvatistan, Cezayir, Mısır, Tunus (11 ortaklı)
Proje süresi: 36 ay
Proje özeti: INTACTBioPack, gıda atıklarını ve kayıplarını azaltabilen, yeni, maliyet açısından rekabetçi, biyolojik olarak parçalanabilen ve yeniden kullanılabilir gıda ambalajlarının Akdeniz bölgesinde benimsenmesini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

2) Proje Başlığı: Design, Processing and Characterisation of Innovative Biodegradable and Compostable Active Packaging Structures to Improve Food Safety of Mediterranean Foods - EVOLVEPACK    
Proje Ortakları: 8 Farklı Ülke-9 Farklı Kurum
Proje süresi: 36 ay
Proje özeti: EVOLVEPACK projesi, mikrobiyal büyümeyi engelleyerek gıda tehlikelerini kontrol etmek için sürdürülebilir, çevre dostu, uygun maliyetli ve antimikrobiyal ambalaj malzemelerinin kullanımı yoluyla Akdeniz bölgesindeki gıda atıklarını azaltmaya yönelik yenilikçi sürdürülebilir stratejiler bağlamında çerçevelenmiştir.

3) Proje Başlığı: Agro Food Waste Recovery: New Processing Technologies for Food Safety and Packaging - FoWRSaP
Proje Ortakları: Tunus (Koordinatör), Türkiye, Yunanistan, İtalya, İspanya, Portekiz, Fransa, Fas, Ürdün, Cezayir (17 ortaklı)
Proje süresi: 36 ay
Proje özeti: FoWRSaP projesi sürdürülebilirlik, gıda teknolojisi ve atık yönetiminin kesişiminde öncü bir girişimi temsil etmektedir. Gıda kalitesi ve raf ömrünün sürekli tehditlerle karşı karşıya olduğu Akdeniz bölgesinde yer alan kurumların oluşturduğu konsorsiyum- FoWRSaP, çok yönlü bir yaklaşımla tarım-gıda endüstrisinde devrim yaratmayı amaçlamaktadır.

--