Tarsus Üniversitesi’nin temelleri 1992 yılında Mersin Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Tarsus Meslek Yüksekokulu ile atılmıştır. 2001 yılında Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi, 2005 yılında Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kurulmasıyla eğitim faaliyetlerini genişletmiştir.Bugün itibari ile 4 fakülte, 1 enstitü, 1 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulu ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tarsus Üniversitesi

TARSUS ÜNİVERSİTESİ KENT ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KURULDU--

01 Haziran 2020 Pazartesi - Görüntülenme: 7439

Tarsus Üniversitesi bünyesinde Kent Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TARSUSUM) kuruldu. Merkezin Yönetmeliği, 11 Mayıs 2020 ve 31124 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Merkezin amacı, Tarsus kenti kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde, kent tarihi ve kültürü ile kent ekonomisi, sanayisi ve kentsel/çevresel konular hakkında inceleme ve araştırmalar yaparak bilgi ve belge birikimini sağlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırma projeleri geliştirmek, bilimsel toplantılar ve yayınlar yapmak, etkinlik ve sergiler düzenlemek, Merkezin faaliyet alanına giren konularda diğer ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak, kent arşivi ve belleğinin oluşmasını sağlamak ve kentsel sorunların çözümüne yönelik yerel yönetim, kurum ve kuruluşlar ile iş birliği geliştirmektir. 

Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın, “Tarsus, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, tarihi, kültürel ve coğrafi zenginlikleri ile dünyanın en güzel kentlerinden biri. Kurulan bu yeni merkezle (TARSUSUM), paydaşlarımızla birlikte yapacağımız çalışmalarla kentin sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimine önemli katkılar sağlamayı hedefliyoruz. Geliştirilecek “Tarsus Arşivi” projesi ile binlerce yıllık geçmişe sahip bu kadim şehrin hafızasını canlı tutulmasına katkı sağlanmış olacaktır”. sözleriyle Merkezin önemine vurgu yaptı. Rektör Aydın, Merkezin kurulumunda destekleri için başta YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç olmak üzere YÖK üyelerine teşekkürlerini bildirdi.

--