Tarsus Üniversitesi’nin temelleri 1992 yılında Mersin Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Tarsus Meslek Yüksekokulu ile atılmıştır. 2001 yılında Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi, 2005 yılında Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kurulmasıyla eğitim faaliyetlerini genişletmiştir.Bugün itibari ile 4 fakülte, 1 enstitü, 1 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulu ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tarsus Üniversitesi

Öğretim Üyelerimize TÜBİTAK 2219 Yurtdışı Araştırma Bursu--

17 Şubat 2021 Çarşamba - Görüntülenme: 1523

Proje Başlığı: Devirli Kodlar ve Genellemeleri Üzerine

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Serap ŞAHİNKAYA, Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü

University of Scranton, ABD, 12 Ay

Kodlama teorisi; bir kanal boyunca elektronik bilgilerin iletilmesinde, gürültü yüzünden oluşabilecek hataların tespiti ve bu hataların düzeltilmesi ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Kodlama teorisi, haberleşme ve bilgisayar mühendisliğinin uygulama alanı olmasının yanında teorik matematiğin de bir parçasıdır. Literatür incelendiğinde halka teorisinin kodlama teorisinde kullanılması yaklaşık 20 sene önce değişmeli halkalar ve cisimler üzerinde başlamıştır. Bununla birlikte kodlama teorisinin değişmeli olmayan halkalar üzerindeki sonuçlarının uygulamada karşılık bulması, bu teorinin değişmeli olmayan halkalara genişlemesini sağlamıştır. Kodlama teorisinde yaşanan en büyük zorluklardan biri verilen parametrelere uygun ideal kodu bulmaktır. Literatürde bulunan ideal kodların çoğu devirli kod aileleri veya onların genellemelerinin oluşturduğu ailenin içerisindedir. Bundan dolayı devirli kodlar ve onların genellemeleri kodlama teorisinin en fazla çalışılan konuları arasında yer almaktadır. Dougherty vd.’nin (2019) yaptığı çalışma grup halkalarının kodlama teorisinde etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamıştır. Çalışmada, G-kod kavramı ile devirli kod ailesi ve devirli kod ailesinin birçok genellemesinin oluşturduğu kod aileleri farklı gruplar üzerinde inşa edilen grup halkalarının idealleri olarak tanımlanabilmiştir. Önerilen araştırmada, 2019 yılında tanımlanan G-kod kavramının değişmeli olmayan halkalar üzerinde çalışılması yeni tanımlanacak skew G-kod kavramı ile gerçekleştirilecektir. Bu kavram, devirli kodlar, yarı-devirli kodlar, G-kodlar ve skew devirli kodlar gibi önemli kod ailelerini içeren şimdiye kadar tanımlanmış en geniş kod ailesi olacaktır.

 

Proje Başlığı: Postüral Kontrolü Güçlendirmek Için Fonksiyonel Elektriksel Stimülasyon: Düşmeyi Önleyen Rehabilitasyon Teknolojisinin Geliştirilmesi

University of Twente, Hollanda, 12 Ay

Proje Yürütücüsü: Dr. Ögr. Üyesi Veysel ALCAN, Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Muhendisligi Bölümü

Proje kapsamında, ayak plantar yüzeyindeki cildin elektro ve mekano-taktil uyarılmasına dayanan yeni bir rehabilitasyon yaklaşımının etkinliğini ve fizibilitesini değerlendirerek yaşlı nüfustaki düşmelerin toplumsal ve ekonomik maliyetiyle mücadele etmeyi amaçlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü, düşmeyi yaşlılık döneminin en önemli sağlık problemlerinden biri olarak görmektedir. Düşmeler, yaşlı popülasyonda hatırı sayılır ölüm, hastalık ve sakatlıklara neden olmaktadır.  Genel olarak çalışmalar somatosensoriyel müdahalelerin sensorimotor aktiviteyi geliştirdiği teorisini desteklemekte ve duyusal bilgilerdeki herhangi bir artışın yaşlılarda dengenin iyileşmesine neden olabileceğini göstermektedir. Bundan dolayı, postür ve yürüyüşün kontrol ve entegrasyonunda yer alan reseptörlerin duyusal çoğalmasını sağlayacak uyaran (stimülasyon) paradigmasını kullanarak kişilerin postürünü, ayağa uygulayacak uyarı ile değiştirip değiştirmeyeceklerini araştırılacaktır.

 

Proje Başlığı: Hazırlama Parametreleri Jelatin Nanopartiküllerinin Sertliği ve Partikül-Makrofaj Etkileşimi Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Metin YILDIRIM, Sağlık Hizmetleri MYO, Eczane hizmetleri bölümü

Saarland University,  Almanya, 12 ay

--