Tarsus Üniversitesi’nin temelleri 1992 yılında Mersin Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Tarsus Meslek Yüksekokulu ile atılmıştır. 2001 yılında Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi, 2005 yılında Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kurulmasıyla eğitim faaliyetlerini genişletmiştir.Bugün itibari ile 4 fakülte, 1 enstitü, 1 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulu ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tarsus Üniversitesi

Öğretim Üyelerimize TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı Proje Desteği--

28 Mayıs 2021 Cuma - Görüntülenme: 1549

Proje Başlığı: Çoklu Çarpan Jetler ile Elektronik Soğutmada Akış ve Isı Geçişinin Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi ve Geometrik Optimizasyon, 2021-2024.

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Buğra SARPER, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü

Elektronik bileşenlerin artan sıcaklık ile birlikte işlevlerini yitirmeye başlaması, bu bileşenlerle entegre çalışan cihazlar açısından büyük problem oluşturmaktadır. Günümüzde, elektronik cihazların yaşamımızın her alanında yer alması, elektronik bileşen ve cihazların ısıl kontrolünü gerekli kılmaktadır. Ayrıca, yüksek güvenirliğe ihtiyaç duyan ve yüksek ısı açığa çıkaran telekomünikasyon sistemleri, elektronik harp sistemleri, askeri sistemler ile uzay ve havacılık uygulamalarında güvenilir ve sürekli operasyonun sağlanması açısından; etkin soğutma ve ısıl kontrol, hayati önem taşımaktadır.

Proje kapsamında, elektronik bileşenlerin çarpan jetler ile soğutulmasında çapraz akışın soğutma performansı üzerindeki negatif etkisini en aza indirmek amacıyla yeni bir tasarım gerçekleştirilerek, gerçekleştirilen yeni tasarıma ait optimum parametrelerinin belirlenmesi hedeflenmiştir.

 

Proje Başlığı: Bağlantılı Sürüşte Enerji Yönetimi, 2021-2024

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Serdar COŞKUN, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği

Hibrit elektrikli araçlar (HEA’lar), ulaşımda temiz ve sürdürülebilirlik zorluğunun üstesinden gelmek için yüksek bir potansiyele sahiptir. Araçlar arası ağ iletişim teknolojileri ve akıllı ulaşım sistemi teknolojileri ile HEA’ların enerji tasarrufu artmış, emisyon ve yakıt tüketimi önemli ölçüde azalmıştır.

Proje kapsamında, HEA’ların bağlantılı bir trafik ortamında, 6. nesil araçtan her şeye (6G-V2X) ağ iletişim yoluyla birbirleri ile iletişim kurmaları ve kontrol kararlarını birbirleriyle paylaşmaları amaçlanmaktadır. Araçlar üzerinde bulunan sensörler yardımıyla araçtan araca ve baz istasyonu tarafından araçtan altyapıya iletişim ağları ile koordine edilen enerji yönetimi stratejileri, HEA’lar için yüksek enerji tasarrufu, sürüş konforu, güvenlik ve araç performansı sağlamaktadır. dSPACE programı kullanarak farklı sürücülerin kontrol döngüsünde bulunduğu (human-in-the-loop) deneylerle, tasarlanan algoritmaların gerçek zaman testleri gerçekleştirilecektir. 

--