Tarsus Üniversitesi’nin temelleri 1992 yılında Mersin Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Tarsus Meslek Yüksekokulu ile atılmıştır. 2001 yılında Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi, 2005 yılında Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kurulmasıyla eğitim faaliyetlerini genişletmiştir.Bugün itibari ile 4 fakülte, 1 enstitü, 1 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulu ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tarsus Üniversitesi

Öğretim Üyelerimize TÜBİTAK 2219 Doktora Sonrası Araştırma Bursu --

03 Mart 2022 Perşembe - Görüntülenme: 2001

Proje Başlığı: Termoelektrik Özellikli Kompozit Lityum İyon Katot Malzemelerin Geliştirilmesi

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Osman Murat ÖZKENDİR, Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü

Kurum: Nagoya Institute of Technology, Japonya, 4 Ay

Proje çalışması kapsamında, çeşitli makinelerden, sanayi ekipmanlarından, üretim süreçlerinden ve özellikle araba motorlarından doğaya salınan atık ısıyı yarara dönüştürmek üzere malzemelerin ”termoelektrik etki" özelliğinden faydalanarak elektrik enerjisine dönüştüren çalışmalar yapılacaktır. Sürekli gelişen teknoloji ile ortaya çıkan yüksek enerji ihtiyacı ve bu ihtiyacı karşılamaya yönelik araştırma çalışmaları, enerji sektöründeki büyük bütçeli yatırımların Ar-Ge birimlerine yönlendirilmesine neden olmuştur. Bu anlamda Li-ion piller, mobil teknolojilerde bir geleceğin hayal edildiği taşınabilir elektronik cihazlarda geniş kullanımları nedeniyle büyük ilgi görmektedir. Daha uzun ömürlü ve yüksek akım yoğunluğuna sahip olan pil elde etme çabası pil araştırmalarında en önemli hedeftir. Bu şekilde lityum iyon pillerinden elde edilecek verimin daha yüksek olması ve pillerde meydana gelebilecek güvenlik kusurlarının (patlama riski) önüne geçilmesi planlanmıştır. Pil performansını ve güvenliğini arttırıcı çalışmaların son zamanlarda daha ön planda olması ticari olarak hem ucuz hem de güvenilir yüksek performanslı enerji depolama sistemlerine olan ilginin artmasından kaynaklanmaktadır. Bu çalışmayla daha yüksek enerji yoğunluklu katot malzemelerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Proje Başlığı: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Ulaşmak için Blockchain Teknolojisinin Tedarik Zinciri Yönetiminde Uygulama Alanlarının Araştırılması: Sektörel Açıdan Değerlendirme, 2022-2023.

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Emel YONTAR, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü

 

Proje kapsamında, tedarik zinciri yönetiminde blockchain uygulamalarının sürdürülebilirlik çatısı altında ele alınması hedeflenmiştir. Hedeflenen çalışma içerisinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının desteklediği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ele alınarak tedarik zincirinde Blockchain uygulamalarının derinlemesine analiz edilmesi planlanmıştır.

Tedarik zincirinde bilgilerin şeffaflığına ve güvenine duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamanın bir yolu, üreticiler ve tüketiciler arasındaki mesafeleri ve aracıların sayısını azaltmakken diğer yolu, teknoloji kullanımıyla izlenebilirlik ve güven sorunlarının çözülmesine yardımcı olmaktır. Blockchain, tedarikçiden tüketiciye kadar olan yapı içerisinde siparişin alınmasından başlayarak doğru ürünün, doğru miktarda, doğru şartlarda, doğru konumda ve doğru zamanda iletilmesine kadar birçok faaliyet için muazzam bir potansiyele sahiptir.

Uygulama gıda, lojistik ve enerji sektörlerine yönelik planlanmakta olup genelden özele giden bu çalışma ile Danimarka ve Türkiye açısından da ülkelerin bakış açısı değerlendirilerek, sürdürülebilirlik temelli blockchain teknolojisi gelişimine katkı sağlanacaktır.

--