Tarsus Üniversitesi’nin temelleri 1992 yılında Mersin Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Tarsus Meslek Yüksekokulu ile atılmıştır. 2001 yılında Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi, 2005 yılında Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kurulmasıyla eğitim faaliyetlerini genişletmiştir.Bugün itibari ile 4 fakülte, 1 enstitü, 1 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulu ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tarsus Üniversitesi

Öğr. Gör. Begüm Canaslan Akyar - Yurtdışı Araştırma--

16 Şubat 2022 Çarşamba - Görüntülenme: 2845

Öğr. Gör. Begüm Canaslan Akyar, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü

Proje Başlığı: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Ortamlarında Dijital Yetkinlikleri

University of Porto, Portekiz, 6 Ay

Günümüzde dijital teknoloji kullanımı çok yaygınlaşmıştır. Özellikle pandemi süreci ile pek çok kişi işlerini uzaktan dijital teknoloji vasıtasıyla online ortamlarda gerçekleştirmiştir. Bu durum teknoloji ile olan bağları daha da pekiştirmiştir. Dijital teknolojinin kullanım yaşı gittikçe düşmekte ve erken çocukluk döneminde kullanım sıklığı da gittikçe artmaktadır. Ancak filtresiz bu dünyada savunmasız olan çocuklar dijital teknolojiden gelebilecek zararlı etkilerin farkında değildir. Çocukların dijital teknoloji kullanırken çevrimiçi ortamlarda ahlaki, etik ve yasal davranışlar gösterebilmesi için çocuklara uygun teknoloji kullanımı ve dijital vatandaşlık konusunda rehberlik edilmelidir. Bunun yolu da çocukların eğitiminde önemli bir yeri olan okul öncesi öğretmenlerinin eğitim ortamında bu konulara yer vermeleri ve uygun rol model olmaları ile sağlanabilir. Ancak yapılan çalışmalar okul öncesi öğretmenlerinin dijital yetkinlikleri orta seviyede olsa da eğitime teknolojiyi entegre etme konusunda yeterli bilgi birikimine sahip olmadıklarını göstermektedir. Ülkemizde okul öncesi öğretmenlerinin sınıf ortamında teknolojiyi pedagojik olarak kullanımlarını arttırabilmek için güzel örnekler sunmak ve eğitimler tasarlamak gerekmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda Porto’da okul öncesi öğretmenlerinin uygulamaları yerinde gözlemlenecek ve konuyu daha derinlemesine analiz edebilmek için görüşmeler yapılacaktır. Ardından ülkemize uyarlanabilir şekilde kullanılması planlanmaktadır.

--