Tarsus Üniversitesi’nin temelleri 1992 yılında Mersin Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Tarsus Meslek Yüksekokulu ile atılmıştır. 2001 yılında Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi, 2005 yılında Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kurulmasıyla eğitim faaliyetlerini genişletmiştir.Bugün itibari ile 4 fakülte, 1 enstitü, 1 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulu ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tarsus Üniversitesi

TÜBİTAK 2218 Yurtiçi Doktora Sonrası Araştırma Bursu--

07 Nisan 2022 Perşembe - Görüntülenme: 3946

Proje Başlığı: Emzirme Danışmanlığının Kadınların Emzirme Davranışları Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Longitudinal Çalışma

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe SÖNMEZ, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü

Kurum: Çukurova Üniversitesi, Adana. 24 Ay

Her bebeğin anne sütü ile beslenerek sağlıklı bir gelecek potansiyeline sahip olması temelde insan hakkıdır. Proje özelde anne bebek, genelde ise toplumsal düzeydeki etkileri bakımından sürdürülebilir bir gelecek için özgün değer taşımaktadır. Bu bağlamda proje kapsamında gebelik döneminde yüz yüze başlanacak danışmanlık ve eğitimler,  daha sonra tele-sağlık hizmeti şeklinde devam edecektir. Danışmanlığın sürekliliği annenin emzirmeye uyumunu artıracaktır. Bireysel olarak geliştirilecek davranış değişikliği anne bebek uyumu, aile-eş uyumunu da olumlu etkileyerek sağlıklı bir gelişim ortamı yaratılmasına destek sağlanmış olunacaktır. Ayrıca yenilikçi eğitim yöntemlerinin geleneksel eğitim yöntemleri ile karşılaştırılmasına yönelik veriler elde edilmesini de sağlayacaktır. Böylece gelecekte yapılacak girişimlerin iyileştirilmesi, düzenlenmesi ya da kapasite geliştirilmesine yardımcı olunacaktır.

--