Tarsus Üniversitesi’nin temelleri 1992 yılında Mersin Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Tarsus Meslek Yüksekokulu ile atılmıştır. 2001 yılında Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi, 2005 yılında Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kurulmasıyla eğitim faaliyetlerini genişletmiştir.Bugün itibari ile 4 fakülte, 1 enstitü, 1 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulu ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tarsus Üniversitesi

TÜBİTAK 2219 Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu--

27 Ekim 2022 Perşembe - Görüntülenme: 1340

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Ömür ACET
 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Eczane Hizmetleri Bölümü
Araştırma Yapılacak Kurum: Mainz University, Almanya
Proje Süresi: 12 ay
Proje Başlığı: Kişiselleştirilmiş̧ Kanser Tedavileri İçin Protein Bazlı Nanoyapıların Sentezi ve Uygulaması

Kanser hastaları için doğru tedaviyi uygulamak biyomedikal literatüre dayanan karmaşık bir süreçtir. Kişiselleştirilmiş kanser tedavileri araştırmacıların hala üzerinde çalıştığı bir konu olup son derece etkili bir yöntem olmasına rağmen dünyada çok az bilim insanı tarafından uygulanmaktadır. Kişiselleştirilmiş̧ kanser tedavileri, hastaların hangi kanser tedavilerine yanıt vermelerinin daha yüksek olduğuna odaklanan bir tedavi stratejisidir. Günümüzde, spesifik ve etkili kanser inhibitörleri geliştiriliyor olmasına rağmen, klinik değerlendirme altında olan sınırlı kanser inhibitörü bulunmaktadır. 
Nanoyapıların kanser ilacı dağıtımındaki potansiyeli son derece fazladır ve kanser ilaç̧ taşımındaki yeni uygulamaları sürekli olarak araştırılmaktadır. Protein temelli nanoyapılar, benzersiz kimyasal, fiziksel ve biyolojik özellikleri, sentez ve işlevsellik kolaylığı ayrıca doğal biyouyumlulukları nedeniyle yeni bir biyomalzeme sınıfı olarak ortaya çıkmaktadır. Protein temelli nanoyapılar arasında kendiliğinden düzenlenen nanoyapılar, ilaç̧ dağıtımı da dâhil olmak üzere çeşitli biyomedikal uygulamalar için yoğun bir şekilde araştırılmaktadır. Bu tür nanoyapılar biyolojik olarak parçalanabilir, vücut için toksik olmayıp birçok ilacı kanser hücrelerine verimli bir şekilde taşıma yeteneğine sahiptir. 
Bu çalışmanın amacı, potansiyel kişiselleştirilmiş̧ tedavi yaklaşımının bir parçası olarak terapi direncinin üstesinden gelmek için nanomedikal tabanlı bir strateji geliştirmektir. Kemo-dirençleri kırmak için başarılı terapötik nanoyapılar tasarlamak, öncelikle klinik olarak ilgili (kişiselleştirilmiş) kanser direnç mekanizmalarını ve kilit oyuncuları tanımlamayı, ardından belirlenen dirençlerin üstesinden gelmek için hedeflenen nanoyapıların rasyonel bir tasarımını ve uygulamasını gerektirir.

--