Tarsus Üniversitesi’nin temelleri 1992 yılında Mersin Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Tarsus Meslek Yüksekokulu ile atılmıştır. 2001 yılında Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi, 2005 yılında Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kurulmasıyla eğitim faaliyetlerini genişletmiştir.Bugün itibari ile 4 fakülte, 1 enstitü, 1 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulu ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tarsus Üniversitesi

Üniversitemiz Doktora Öğrencisine TÜBİTAK 2214-A Yurtdışı Doktora Sırası Araştırma Bursu--

02 Mart 2023 Perşembe - Görüntülenme: 817

Proje Başlığı: Renksiz Dağıtılmış Yanma Koşulları Altında Bor Esaslı Nanohibrit Yapıların Yanma Davranışının İncelenmesi 
Proje Yürütücüsü: Rıdvan KÜÇÜKOSMAN 
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İmalat Mühendisliği Ana Bilim Dalı Doktora Öğrencisi
Araştırma Yapılacak Kurum: Maryland Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri
Proje Süresi: 12 Ay


Proje kapsamında Maryland Üniversitesi Yanma Laboratuvarı’nda gerçekleştirilecek çalışmada enerji yoğunluğu yüksek ve aynı zamanda oluşacak emisyon ürünlerini azaltacak katalitik aktiviteye sahip partiküllerden oluşan nanohibrit yapıların tasarlanması ve bu yapıların sürekli yakma sistemleri için önemli bir yanma tekniği olan renksiz dağıtılmış yanma koşulları altındaki aktivitesinin incelenmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla, borun sahip olduğu yüksek kimyasal enerjiden en verimli şekilde faydalanabilmek için borun oksidasyon karakteristikleri göz önüne alınarak yanma katalizörü metal oksitler içeren bor esaslı nanohibrit yapılar üretilecektir. Ardından değişen termal yoğunluğa sahip ve alevsiz yanma koşullarının sağlandığı yanma odalarında sürekli yakma sistemlerinde yaygın olarak kullanılan yakıtlar ile birlikte gönderilen nanohibrit yapıların yanma davranışı ve emisyon oluşumları üzerindeki etkileri değerlendirilecektir. Yanma katalizörü metal oksitlerin, bor partiküllerinin yanma davranışı üzerindeki etkileri, bor esaslı nanohibrit yapılar ve metal oksit bileşenlerinin yanması sonucunda oluşan reaksiyon ürünleri belirlenerek renksiz dağıtılmış yanma koşullarına borun ve bor esaslı nanohibrit yapıların uyumu araştırılacaktır.

--