Tarsus Üniversitesi’nin temelleri 1992 yılında Mersin Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Tarsus Meslek Yüksekokulu ile atılmıştır. 2001 yılında Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi, 2005 yılında Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kurulmasıyla eğitim faaliyetlerini genişletmiştir.Bugün itibari ile 4 fakülte, 1 enstitü, 1 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulu ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tarsus Üniversitesi

TÜBİTAK 2219 Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu--

06 Mart 2023 Pazartesi - Görüntülenme: 953

Proje Başlığı: Deri ve Süt Endüstrisi Atık Sularından Modifiye Edilmiş Seramik Membranlar ile Değerli Proteinlerin Geri Kazanımı
Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Yasin ÖZAY
Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü
Çevre Koruma ve Kontrol Programı
Araştırma Yapılacak Kurum: Eindhoven Teknoloji Üniversitesi, Hollanda
Proje Süresi: 12 Ay
Kaynaklarımızın kısıtlı oluşu, nüfusun hızla artması ve çevre kirliliği gibi nedenler, endüstriyel prosesler içerisindeki akışlarda bulunan değerli ürünleri geri kazanmak için arayışların yoğunlaşmasını gerekli kılmaktadır. Küresel dünya için çok zorlu olan bu iklim değişikliği çağında, kaynakların ve suyun insanoğlu için önemi tartışılamaz. Bu değerli ürünler geri kazanılmadığı takdirde, arıtma sistemleri üzerinde fazladan bir yük oluşturmakta, daha fazla enerji veya kimyasal sarfiyatına neden olmaktadır. Bir ürünün ya da maddenin atık olarak nitelendirilebilmesi için ekonomik olarak geri kazanımının mümkün olmaması gerekmektedir. Araştırma önerisinin amacı deri ve süt endüstrisi atık sularının içerisinde bulunan değerli proteinlerin, kirlenmeye karşı dirençli seramik-karbon membranlar ile geri kazanımıdır.

 

--