Tarsus Üniversitesi’nin temelleri 1992 yılında Mersin Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Tarsus Meslek Yüksekokulu ile atılmıştır. 2001 yılında Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi, 2005 yılında Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kurulmasıyla eğitim faaliyetlerini genişletmiştir.Bugün itibari ile 4 fakülte, 1 enstitü, 1 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulu ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tarsus Üniversitesi

TÜBİTAK 2219 Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu--

08 Mart 2023 Çarşamba - Görüntülenme: 968

Proje Başlığı: Televizyonlardaki Yemek Programlarında Gıda Güvenliği ve İsraf Uygulamaları; İngiltere ve Türkiye Arasında Karşılaştırmalı Çalışma
Proje Yürütücüsü: Öğr. Gör. Dr. Kemal Enes
Meslek Yüksekokulu
Ulaştırma Hizmetleri Bölümü
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı 
Araştırma Yapılacak Kurum: Leeds Üniversitesi, İngiltere 
Proje Süresi: 12 ay

Yapılması planlanan araştırma ile televizyonlarda yer alan yemek programlarının gıda güvenliği ve gıda israfı ile ilgili durumlarının ortaya konulması amaçlanmaktadır. Araştırma soruları çerçevesinde hem durumun ortaya konması hem de iki farklı ülke ile karşılaştırmasının yapılarak önemli sonuçlar elde edilmesi planlanmaktadır.  Bunun sonucunda da Covid-19 ile birlikte tüm dünyayı etkisine alan gıda israfı ve gıda güvenliği ile ilgili olarak yemek programlarına yönelik öneriler geliştirilmesi ve bu önerilerin ilgili yapımcılar ile paylaşılması planlanmaktadır. Bunların yanı sıra, yurtdışındaki üniversitelerle ve restoran işletmeleri ile ikili ilişkiler kurularak, üniversitemizin ve üniversitemizin bağlı bulunduğu bölgede yer alan restoranların gelişmelerine katkı sunulması hedeflenmektedir.

 

--