Tarsus Üniversitesi’nin temelleri 1992 yılında Mersin Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Tarsus Meslek Yüksekokulu ile atılmıştır. 2001 yılında Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi, 2005 yılında Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kurulmasıyla eğitim faaliyetlerini genişletmiştir.Bugün itibari ile 4 fakülte, 1 enstitü, 1 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulu ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tarsus Üniversitesi

Üniversitemiz Öğretim Üyesine TÜBİTAK 2219 Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu ve TÜBİTAK 2218 Yurtiçi Doktora Sonrası Araştırma Bursu--

10 Mart 2023 Cuma - Görüntülenme: 949

TÜBİTAK 2219 Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu

Proje Başlığı: Binalarda Güneş Enerjisi Destekli Vermikülit Bazlı Termokimyasal Isı Depolama Sisteminin İncelenmesi
Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tahir ERDİNÇ
Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
Araştırma Yapılacak Kurum: Nottingham Üniversitesi
Proje Süresi: 12 Ay

Birçok ülkenin 2050 yılına kadar esasen net sıfır karbon emisyonu taahhüt etme çabasından dolayı düşük veya sıfır karbonlu ısıtma teknolojilerinin değiştirilmesi için yakın bir talebe yol açmıştır. Güneş enerjisi teknolojisi, bu talebi karşılamak için birincil seçenek gibi görünmektedir, ancak güneş enerjisi üretimi ile binalardaki ısıtma talebi arasındaki zamansal uyumsuzluk oluşmaktadır. Güneş ısısının mevsimsel olarak depolanması, kışın ısıtma talebi ile yazın güneş ısısı üretimi arasındaki uyumsuzluğu gidermenin önemli bir yoludur. Termokimyasal enerji depolamanın enerji yoğunluğu, geleneksel duyulur ve gizli ısı depolamasından birkaç kat daha üstündür ve ihmal edilebilir depolama ısı kaybı avantajına sahiptir. Bu araştırma önerisinin amacı, kapalı hava döngüsü, basınç kontrolü, gömülü dahili ısıtma/soğutma, içi boş polimer fiber ısı eşanjörü ve entegre nem alma/buharlaşmalı soğutma gibi çeşitli yenilikçi tasarımlar kullanan güneş enerjisiyle çalışan yeni bir termokimyasal enerji depolama sistemini incelemektir. Önerilen sistem, tipik termokimyasal enerji depolama sistemlerinde yaşanan birkaç dezavantajı ele almak üzere tasarlanmıştır ve aynı zamanda, hava akışını biraz daha yüksek bir sıcaklıkta nemlendirerek ısı alma-boşaltma işlemini geliştirmek için düşük sıcaklıklı güneş ısısı kullanacaktır. Araştırma önerisi, termokimyasal enerji depolama malzemeleri olarak matris içinde kompozit tuzun tasarımı ve üretimi konusundaki ekibin araştırmalarına dayanmaktadır.
Önerilen sistemin geliştirilmesi, mahal ısıtma ve sıcak su temininde fosil enerji kullanımını azaltma potansiyeline sahiptir. Bu tür bir teknolojinin uygulanması, ülkemizin güneş enerjisi kullanımını büyük ölçüde artırmasına ve ısıtmada karbondan arındırma hedefine ulaşmasına olanak sağlayacaktır. Bu proje, yerli tüketicilere, konut inşaatlarına, sanayiye ve yerel yönetimlere, binaları yenilenebilir enerji ile maliyetleri artırmadan ısıtmanın pratikliğini gösterecektir. Proje aynı zamanda ülkemiz endüstrilerine yeni bir gelişmiş güneş enerjisi depolama teknolojisinin geliştirilmesine öncülük etme fırsatı da sağlayacaktır.

 

TÜBİTAK 2218 Yurtiçi Doktora Sonrası Araştırma Bursu
Proje Başlığı: Sanayide Kullanılan Farklı Geometrik Boyutlara Sahip Plakalı Isı Değiştiricilerinin Deneysel Ve Sayısal Olarak İncelenmesi ve Optimum Geometrik Boyutlarının ve Çalışma Koşullarının Belirlenmesi
Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tahir ERDİNÇ
Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
Araştırma Yapılacak Kurum: Çukurova Üniversitesi
Proje Süresi: 24 Ay

Plakalı ısı değiştiricileri konutlarda ısıtma ve soğutma uygulamalarında, havuzlarda, damıtmada, gemilerde, nükleer santrallerde, gıda, kimya ve ilaç gibi birçok sektörde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu ısı değiştiricilerinin termohidrolik performanslarının belirlenmesi uygulamada ısı değiştiricisi tasarımında ve seçiminde ekonomik ve boyutsal sorunlardan dolayı çok büyük önem arz etmektedir. Plakalı ısı değiştiricilerin boyutları çok farklılık gösterdikleri için bu ısı değiştiricileri ile ilgili literatürde verilen eşitlikler sadece çalışılan plakalı ısı değiştiricisi için geçerli olmakta ve farklı boyutlara sahip plakalı ısı değiştiricisi için kullanılamamaktadır. Bu proje kapsamında endüstriyel uygulamalarda kullanılan ve literatürde çalışılmayan farklı boyutsal parametrelere (açı, uzunluk, ondülasyon adımı, plaka derinliği ve plaka genişliği) sahip farklı plakalı ısı değiştiricileri deneysel olarak çalışılacaktır. Ayrıca, her bir model için özgün eşitlikler elde edilecektir. Muhtemel iyileştirmeler hakkında ayrıca bilgiler verilecektir. Deneyleri yapılan plakalı ısı değiştiricisi tam ölçekte üç boyutlu modellenerek sayısal olarak çözümle ısı değiştiricilerine ait ısı transferi ve akış karakteristikleri gösteren hız, basınç ve sıcaklık dağılımları özgün olarak elde edilecektir. Bu geometrilerdeki muhtemel iyileştirmeler hakkında ayrıca bilgiler verilecektir. Sayısal optimizasyon çalışmaları Modefrontier ve Matlab programlarında yapılacaktır.

--