Tarsus Üniversitesi’nin temelleri 1992 yılında Mersin Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Tarsus Meslek Yüksekokulu ile atılmıştır. 2001 yılında Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi, 2005 yılında Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kurulmasıyla eğitim faaliyetlerini genişletmiştir.Bugün itibari ile 4 fakülte, 1 enstitü, 1 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulu ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tarsus Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Ulusal'a TÜBİTAK 2218 Yurtiçi Doktora Sonrası Araştırma Bursu --

06 Eylül 2023 Çarşamba - Görüntülenme: 1106

Proje Başlığı: Kapalı Devre Yetiştirme Havuzu Sularından Bazı Ağır Metallerin ve Bakterilerin Bertarafı, Yeni Bir Filtrasyon Sisteminin Tasarlanması

 

Proje Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Fatma ULUSAL
Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü
Kimya Teknolojisi Programı

Araştırma Yapılacak Kurum: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

Proje Süresi: 24 Ay

Balık çiftliklerinin en büyük kirleticilerini toksik ağır metaller ile patojen bakteriler oluşturmaktadır. Besin zincirinin en tepesinde yer alan balıkların birincil tüketicisi olan insanlar da bu kirleticilerden doğrudan etkilenmektedir. Ağır metallerden özellikle de cıva, kadmiyum ve kurşun toksik ağır metallerin başında gelmekte olup deniz ve göllerde yetiştirilen balıklarda yağlı dokularında depolanmaktadır. Patojenik, yani hastalık yapıcı, bakteriler ise beslenme ve su kalitesinde meydana gelen olumsuzluklar nedeniyle sıklıkla karşılaşılan bir durum olup kimi zaman balık ölümlerine hatta insanların gıda kaynaklı hastalanmasına veya zehirlenmesine neden olmaktadır. Proje kapsamında kapalı devre balık yetiştirme havuzlarındaki suların ağır metaller ve bakterilerin bertarafı amacıyla yeni filtre malzemelerinin hazırlanması ile bu filtre malzemelerinin kullanıldığı yeni bir filtrasyon sisteminin tasarlanması amaçlanmıştır.

--