Tarsus Üniversitesi’nin temelleri 1992 yılında Mersin Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Tarsus Meslek Yüksekokulu ile atılmıştır. 2001 yılında Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi, 2005 yılında Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kurulmasıyla eğitim faaliyetlerini genişletmiştir.Bugün itibari ile 4 fakülte, 1 enstitü, 1 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulu ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tarsus Üniversitesi

Doç. Dr. Halil Uzun’a TÜBİTAK 2219 Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu--

19 Eylül 2023 Salı - Görüntülenme: 884

 


Proje Başlığı: Türkiye ve ABD’de Yürütülen Aile Eğitimi Uygulamalarının Karşılaştırılması ve Sağlıklı Çocuklar için 21. yy. Ailelerini Güçlendirme Programının Geliştirilmesi


Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Halil UZUN
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çocuk Gelişimi Bölümü


Araştırma Yapılacak Kurum: Maryland Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri


Proje Süresi: 12 Ay

Yaşamın ilk yılları, çocuğun bütünsel gelişimi açısından çok önemlidir. Yapılan araştırmalarda zekânın, kişiliğin ve sosyal davranışların bu kritik ilk yıllarda oluştuğu ortaya konulmuştur. Bu dönemde bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişim açısından önemli ilerlemelerin sağlanabilmesi çocuğa zengin uyarıcı ortamların sunulması ile mümkündür. Yirminci yüzyılda psikologlar, psikanalistler ve eğitimciler anne baba tutum ve davranışlarının çocuk gelişiminde etkili olduğunu ortaya koyan araştırmalar yapmışlardır. Araştırmacılar, ebeveyn tutumlarının gelişmekte olan çocuğa model oluşturduğu, çocuğun kişilik yapısını etkilediği ve özdeşim modeli olan anne babasından edindiği benzer tutumları çocuğun da sergilediğini belirtmişlerdir. 21. yy ’da teknolojinin insan yaşamına giderek daha çok girmiş olması, çocuklarda görülen teknoloji bağımlılığını ve bunun yarattığı, sağlık/sosyal/duygusal sorunları artırmış, ebeveynlerin çocuklarının teknoloji ile olan yaşantılarını yönetme ve sınır koyabilmeleri açısından desteklenmeleri ihtiyacını doğurmuştur. Bu çerçevede, sağlıklı çocuk gelişimi için aileleri destekleme ve aile eğitim çalışmaları önemli bir yer tutmaktadır. Bu doğrultuda bu projenin amacı Türkiye ve ABD’de yürütülen aile eğitimi uygulamalarının incelenmesi, karşılaştırılması ve 21. yy. çocukları ve aileleri için aile eğitimi sürecine ilişkin standartların ve kullanılabilecek uygun materyallerin belirlenmesi, elde edilen verilerden yola çıkılarak erken çocukluk döneminde uygulanabilecek, Türkiye’ye uyarlanabilecek şişmanlık ve obeziteye müdahale temalı bir aile eğitim programının geliştirilmesidir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çocukların hem 21. yy.’a uyumlu hem de tüm gelişim alanlarında sağlıklı olarak yetiştirilmesine yönelik çabalar artmıştır. Toplumun temelini oluşturan ailenin ebeveynlikle ilgili sorumluluklarını yerine getirirken çağın değişen şartlarına uyum sağlayabilmesi için yapısının korunması ve geliştirilmesi, psikolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel bütünlüğünün sağlanması ve güçlendirilmesi amacıyla yürütülen aile eğitim çalışmaları önemli bir yer tutmaktadır. Proje kapsamında, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından sağlığı bozacak ölçüde vücutta anormal veya aşırı yağ birikmesi olarak tanımlanan ve tüm dünyada olduğu gibi ABD ve Türkiye’de sağlıklı bireyler yetişmesini engelleyen, birçok hastalığın temel nedeni olan, halk sağlığına ve sağlık harcamalarına olumsuz yansımaları olan, çocukların ve ailelerin psikolojik ve fizyolojik olarak iyi olma hallerini etkileyen olumsuz durumun azaltılması ya da ortadan kaldırılması öngörülmektedir.

--