Tarsus Üniversitesi’nin temelleri 1992 yılında Mersin Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Tarsus Meslek Yüksekokulu ile atılmıştır. 2001 yılında Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi, 2005 yılında Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kurulmasıyla eğitim faaliyetlerini genişletmiştir.Bugün itibari ile 4 fakülte, 1 enstitü, 1 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulu ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tarsus Üniversitesi

Konferans: Hak Arama Yolları ve Etik --

11 Mart 2020 Çarşamba - Görüntülenme: 5028

Üniversitemiz Ombudsman Öğrenci Topluluğu tarafından tertiplenen “Hak Arama Yolları ve Etik” konulu konferans MESKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı Hakan Yıldız’ın katılımı ile 11 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirildi.  Konferansa Ombudsman Öğrenci Topluluğu Akademik Danışmanı Doç. Dr. Orhan Veli Alıcı, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Üniversitemiz Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte MESKİ Teftiş Kurulu Başkanı Hakan Yıldız tarafından, Anayasal düzeyden alt hukuk normlarına doğru hak arama yolları ve başvuru mercileri hakkında ayrıntılı bilgi verildi. Hak arama yollarının bir uzantısı olarak “etik” kavramı üzerinde de duran Yıldız, etik kavramının halk tarafından yeterince bilinmediğini belirterek bir video izletmek suretiyle bu hususa açıklık getirdi. Akabinde de görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci, halka hizmet bilinci, hizmet standartlarına uyma, gaye ve misyona bağlılık, dürüstlük ve tarafsızlık, saygınlık ve güven, nezaket ve saygı, yetkili makamlara bildirim, çıkar çatışmasından kaçınma, görev ve yetkilerin menfaat sağlamak gayesiyle kullanılmaması, hediye alma ve menfaat sağlama yasağı, kamu malları ve kaynaklarının kullanımı, savurganlıktan kaçınma, bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan, bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık, yöneticilerin hesap verme sorumluluğu, eski kamu görevlileriyle ilişkiler ve mal bildiriminde bulunma gibi kamu görevlilerinin uyması gereken etik ilkeler hakkında bilgi verdi.

Konferans Doç. Dr.  Orhan Veli Alıcı’nın, Hakan Yıldız’a Teşekkür Belgesi takdimi ile son buldu.

--