Tarsus Üniversitesi’nin temelleri 1992 yılında Mersin Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Tarsus Meslek Yüksekokulu ile atılmıştır. 2001 yılında Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi, 2005 yılında Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu kurulmasıyla eğitim faaliyetlerini genişletmiştir.Bugün itibari ile 4 fakülte, 1 enstitü, 1 yüksekokul ve 2 meslek yüksekokulu ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tarsus Üniversitesi

Adana OSB ile İş Birliği Protokolü İmzalandı--

12 Şubat 2021 Cuma - Görüntülenme: 4859

Tarsus Üniversitesi ile Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (AOSB) arasında protokol anlaşması imzalandı.

Rektörümüz Prof. Dr. Orhan AYDIN 09 Şubat 2021 tarihinde Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne (AOSB) yapmış olduğu ziyaret çerçevesinde AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir SÜTCÜ ile bir protokol anlaşması imzalandı.

Söz konusu protokol ile üniversitemizin stratejik planında yer alan ve öncelik verdiği konulardan biri olan üniversite-sanayi işbirliği noktasında mevcut potansiyelin değerlendirilmesi ve daha üst seviyelere çıkartılması hedeflenmiştir. Tarsus Üniversitesi Proje Koordinatörü Prof. Dr. Kasım OCAKOĞLU, AOSB Bölge Müdürü Ersin AKPINAR ve AOSB Proje Destek Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Tuğçe DEMİRDELEN'in de hazır bulunduğu toplantıda Başkan SÜTCÜ, AOSB ve AOSB ’de faaliyet gösteren firmaların Ar-Ge ve inovasyon kapasitelerinin arttırılmasında üniversite desteğinin çok kıymetli olduğu ifade etmiştir.

Rektörümüz, Tarsus Üniversitesi olarak, bölgenin nitelikli iş gücü ve bilgi-teknoloji ihtiyacı olan alanları analiz etkilerini ve bu alanlarda kritik araştırmacı kitlesini oluşturmaya ve kapasite geliştirmeye çalıştıklarını ifade etmiş: bölgedeki sanayi kuruluşları ile yakın iş birliği içerisinde olduklarını ve bunun da somut çıktılarını almaktan duydukları memnuniyeti paylaşmıştır.

Protokol kapsamında;

•          AOSB ve AOSB 'de faaliyet gösteren firmaların ulusal ve uluslararası teşviklerden daha fazla faydalanmalarının sağlanması, akademik camia ile işbirliklerinin oluşturulması,

•          Tarsus Üniversitesi bilgi birikimi ve teknolojik altyapısının kullanılarak üniversite-sanayi işbirliğinin sürdürülebilir hale getirilmesi,

•          Taraflar arasında sağlıklı bir iletişim kurulması yoluyla bölge ekonomisini geliştirecek işbirliklerinin sağlanması hedeflenmiştir.

--